Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives January 2019

Seminar iz informatike na temu „Sigurnost djece na Internetu“

17. 1. 2019. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i u saradnji sa KC „Kralj Fahd“ u Mostaru, održan je seminar za nastavnike informatike u osnovnim školama i profesore informatike u srednjim školama u HNK, u odvojenim terminima od 10 – 12 i od 12-14 sati.

Realizator teme „Sigurnost djece na internetu“bio je spoljni saradnik Pedagoškog zavoda Mostar dipl. ing. informacijskih tehologija Miralem Isić.

Tema je bila vrlo zanimljiva i aktuelna, tako da je dobro prihvaćena, a obrađena je s ciljem da se ukaže na „problem“ i istovremeno da se da savjet djeci, roditeljima, nastavnicima i profesorima informatike kao i svim prosvjetnim radnicima, naveo je gosp. Isić. Dalje je istako da su u prezentaciji korišteni materijali stručne literature sa interneta, posebno CARNET (Croatian Academic Research Network), gdje je uz dosta truda stručno obrađeno i analizirano dosta podataka iz anketa provedenih među učenicima od 5 do 8 razreda, te grafički prikazano. Tema je posebno aktualna i biće sve više, jer djeca uveliko koriste informacijske tehnologije gdje su često meta elektroničkog zlostavljanja koje je po definiciji opasnije od vršnjačkog nasilja, jer zlostavljač može ostati anoniman, a nasilje je prisutno 24 sata pred širokim auditorijem, koji se zahvaljujući društvenim mrežama stalno širi. Kroz diskusiju sa učesnicima seminara, istako je gosp. Isić, složili smo se da bi bilo korisno i potrebno provesti ankete u našim školama gdje bismo dobili relevantne rezultate, šta, koliko i na koji način djeca koriste od informacijskih tehnologija, i posebno da li su i u kojoj mjeri bili izloženi nekom vidu zlostavljanja od strane poznatih ili nepoznatih lica.

Isto tako je istako gops. Isić, da je potrebno u nastavni plan i program uvrstiti lekcije o pravilnom korištenju interneta i inače informacijskih tehnologija koristeći računara, mobitele, tablete, kako bi se spriječile razne neugodnosti i nezakonite radnje koje često kao korisnici nesvjesno činimo. Posebno je potrebno upozoriti na problem krađe identiteta na internetu sa savjetima kako je spriječiti, odnosno što bolje zaštititi svoje podatke na internetu.

Na seminaru su bila prisutna 24 nastavnika i profesora informatike.

Aktiv nastavnika i profesora islamske vjeronauke

U srijedu, 16. januara 2019. godine, održan je aktiv nastavnika i profesora islamske vjeronauke sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pored nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola HNK , aktivu su prisustvovali nastavnici i profesori islamske vjeronauke iz drugih kantona koji teritorijalno pripadaju Muftiluku mostarskom. Tema aktiva je bila „Analiza užestručnih nadzora nad radom nastavnika i profesora islamske vjeronauke“. Predavač dr.sc. Ahmed Husić, stručni savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Mostar. Svojim prigodnim govorom i osvrtom na aktuelnosti u IZ BiH Aktivu se obratio Muftija mostarski mr.sc. Salem ef. Dedović i šef odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH sa temom „Šest metoda podizanja utjecaja nastavnika na učenike“.

Seminar za nastavnike tehničke kulture

15.1.2019.god. u prostorijama Kulturni centar „Kralj Fahd“  u Mostaru s početkom u 10:00 satiodržan je seminar za nastavnike tehničke kulture, njih 11, na temu „Značaj tehničke kulture kroz vertikalnu prohodnost“.

Organizatori navedenog seminara bili su Pedagoški zavod Mostar i Kulturni centar „Kralj Fahd“  u Mostaru, a predavači:nastavnica tehničke kulture Arnela Ljevo  i profesor stručnih tehničkih predmeta Alija Hujdur.

U uvodnom dijelu nastavnicima se obratila direktorica Pedagoškog Zavoda Mostar, gospođa Enisa Gološ. Direktorica je uputila riječi dobrodošlice  svim prisutnim, te ukazala na značaj programskih sadržaja iz predmeta Tehnička kultura, kroz osnovno i srednje obrazovanje s obzirom na činjenicu da tehnika i tehnologija u današnje vrijeme sve više napreduju.

Nakon prezentacije na zadatu temu, tokom seminara kroz interaktivno učešće prisutnih razgovaralo se o značaju samog predmeta, o kvalitetu programskih sadržaja, o usvojenom znanju učenika iz osnovne škole i primjeni naučenog u srednjoj školi, o broju učenika koji nastavljaju svoje školovanje u srednjim tehničkim školama i sl. Kroz razgovor nastavnici su iznosili činjenice, te i sami govorili s kakvim se poteškoćama susreću u školama gdje rade. Postavljena su konkretna 4 pitanja što je rezultiralo adekvatnim odgovorima kao smjernicama za dalji rad na promociji predmeta Tehnička kultura:

  • Kako vaše kolege gledaju na značaj predmeta Tehnička kultura?
  • Kako se u vašoj školi gleda na značaj takmičenja iz predmeta Tehnička kultura?
  • Kako ocjenjujete opremljenost kabineta tehničke kulture u vašoj školi?
  • U planovima za opremanje škola ima li kabinet tehničke kulture?

Razmjena iskustava iz prakse je najbolji način učenja jedni od drugih i dostizanja postavljenog cilja u kvalitetu nastave.

Seminara za nastavnike i profesore matematike

11.01.2019. godine, u prostorijama Osnovne škole “Zalik”, održan je jednodnevni seminar za nastavnike i profesore matematike sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Seminar je organizovao Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa Udruženjem matematičara „Algoritam“ iz Mostara. Na samom početku prisutnim su se obratili predsjednik udruženja Šerif Bojčić, direktor Osnovne škole “Zalik” Džemal Juklo, te v.d. direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, prof. dr. Enisa Gološ, nakon čega su uslijedila izlaganja predavača na seminaru Benjamina Zerema, prof. i mr. sc. Elmira Čatrnje.

Prof. Benjamin Zerem je održao jednosatno predavanje na temu Ishodi učenja u nastavi matematike. Pri tome je definisao ishode i naveo njihov značaj. Također je naveo kako se Bloomova taksonomija primjenjuje pri definisanju ishoda. Na kraju je naveo primjer jedne pripreme za čas bazirane na ishodima učenja.

Nakon kratke pauze Elmir Čatrnja je održao jednosatno predavanje na temu Vrednovanje ishoda učenja. Pri tome je posebnu pažnju posvetio vrednovanju za učenje. Pri tome je naglasio važnost konstantnog praćenja ishoda u nastavi i korištenje informacija dobijenih na taj način za unaprijeđenje podučavanja. Veliki dio je posvetio strategijama za formativno praćenje u nastavi matematike.

Tokom predavanja nastavnici su poticani da podijele svoja iskustva i mišljenja. Neki od nastavnika već koriste ishode pri izradi svojih priprema za čas, dok neki koriste neke od strategija za praćenje ishoda. Kao potencijalni problem istaknut je nedostatak vremena za češće provođenje formativnog praćenja i primjene njegovih rezultata za korekciju podučavanja. Izrazili su nadu da će ovakvi seminari postati tradicija i da će kroz razmjenu iskustava kvalitet nastavnika matematike u našem kantonu postati još bolji.

https://www.pzm.ba/wp-content/uploads/2019/01/seminar-za-nastavnike-i-profesore-matematike.jpg

Seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika

9. 1. 2019. godine u prostorijama Kulturnog Centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je jednodnevini seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika, nih 48,  koji realizuju nastavu u osnovnim i srednjim školama HNK-a. U prvom dijelu realizovana je interaktivna radionica na temu „Uloga lektire i njena važnost u nastavi književnosti u osnovnoj i srednjoj školi” s ciljem motivacije učenika za čas lektire. Navedenu temu su prezentovali kao primjer dobre prakse Amela Kozić, MA („Peva osnovna škola“ Konjic) i nastavnik Hilmo Selimotić (Osnovna škola „Mujaga Komadina“).

U drugom dijelu seminara predavanje na temu „Bosanska leksikografska praksa – novi rječnici bosanskoga jezika“ održao je dr. sc. Jasmin Hodžić (Institut za jezik, Sarajevo).

Organizator seminara bili si Pedagoški zavod Mostar i KC „Kralj Fahd“ Mostar.

Seminar za profesore turskog jezika

12. 1. 2019. godine Institut Yunus Emre organizovao je u svojim prostorijama seminar za profesore turskog jezika.
Cilj seminara bio je stručno usavršavanje profesora radi dostizanja postavljenog standarda kvaliteta nastavnog procesa kao i realizacija regionalnog projekta „Moj izbor je turski jezik“.
Seminar je imao interaktivni karakter tako da su učesnici, njih 11 profesora i 13 studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru imali priliku da aktivno učestvuju u radu seminara.
Predavači na seminaru su bili: prof. dr. Mehmet Emre Ҫelik, profesorica Ӧmriye Bayrak, profesorica Betül Göktaș i asistentica Selma Čusto.
U realizaciji ovog seminara učestvovao je Pedagoški zavod Mostar kao podrška što je u uvodnom obraćanju prisutnima kazala v. d. direktorice dr. sc. Enisa Gološ.

tps://www.pzm.ba/wp-content/uploads/2019/06/Aktiv-profesora-turskog-jezika.jpeg

Seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika

11. 1. 2019. s početkom u 10:00 u prostorijama Kulturnog Centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je jednodnevini seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika, nih 42,  koji realizuju nastavu u osnovnim i srednjim školama HNK-a. U prvom dijelu realizovana je interaktivna radionica na temu „Komunkacija i komuniciranje kao jedan od krajnjih ishoda u nastavi engleskog jezika”. Navedenu temu su realizovale profesorice: Anela Omanović, prof. (IV osnovna škola ) i Ermina Kevelj, prof. ( Osnovna škola ,,Zalik” Mostar ). Nejra Mušić, prof. i Arnela Pandur, prof. (Druga gimnazija Mostar).

Ciljevi seminara su bili:

  • razmjena ideja, iskustava i mišljenja o problemima s kojima se profesori susreću u nastavi, te načinima i metodama rješavanja istih i poboljšavanja samog nastavnog procesa.
  • definisanje pojma „komunikacije u nastavi“ i isticanje značaja i uloge komuniciranja u nastavnom procesu;
  • identifikacija i analiziranje najčešćih problema koji se javljaju u procesu komunikacije u nastavi stranog jezika;
  • razgovor o strategijama i principima poboljšanja komunikacije u nastavi engleskog jezika;
  • promovisanje uspješne komunikacije kao krajnjeg ishoda u nastavi stranih jezika.

U ugodnoj i radnoj atmosferi pokazani su primjeri dobre prakse iz nastave.

U drugom dijelu predavanje je održao profesor sa Internacionalnog univerziteta Sarajevo (IUS) Elmedin Zubović, MA.

Organizatori seminari bili si Pedagoški zavod Mostar i KCKF Mostar.

Jednodnevni seminar za nastavnike i profesore razredne nastave

U orgnizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i izdavačke kuće „Bosanska knjiga“ realizovan je jednodnevni seminar na teme: „Planiranje nastavnog procesa zasnovano na ishodima učenja – kako definisati ishode učenja“ i „Restitucija“. Tokom seminara izdavačka knjiga „Bosanska knjiga“ je nastavnicima i profesorima predstavila neke od novih stručnih materijala, udžbenika i ideja koje će biti realizovane u narednom periodu.

Seminaru je prisustvovalo 26 nastavnika i profesora.
Seminar je održan u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar.
Voditelji seminara: mr.sc Meliha Spahić
Anesa Salihagić, prof
Eldina Dizdar, prof.

Seminar za nastavnike i profesore razredne nastave

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i Kulturnog centra „Kralj Fahd“  9. i 10. januara 2019. godine realizovan je dvodnevni seminar za nastavnike i profesore razredne nastave. Seminar je realizovan na temu „Kompetencije nastavnika definisane standardima nastavničke profesije“. Tokom seminara poseban akcenat je stavljen na kompetencije nastavnika u području planiranja i programiranja učenja i podučavanja. Jedan dio seminara posvećen je temi „Značaj nastave početnog čitanja i pisanja“.

Tokom seminara izdavačka kuća „Publishing“ je  nastavnicima i profesorima predstavila neke od stručnih materijala i drugih izdanja.

Na seminaru koji je održan u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru bila su prisutna 33 nastavnika i profesora.

Voditelji seminara: mr.sc Meliha Spahić

                                 Anesa Salihagić, prof

                                 Atifa Gološ, prof

                                 mr. sc. Muamera Džafić

Stručni aktivi stručnih saradnika HNK-a

9. i 10. januara 2019. godine održana su dva jednodnevna sastanka Stručnog aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Voditeljica aktiva je bila stručna savjetnica Edna Haznadarević. Na aktivima je ukupno prisustvovalo 34 stručna saradnika.  Jedna od tema sastanaka bila je analiza  užestručnih nadzora u osnovnim i srednjim školama  za 2018/19. godinu te potrebe koje su proizišle iz navedenih analiza. Nakon toga su analizirani indikatori za samoprocjenu i metodologija godišnjeg programa rada pedagoga. Drugi dio sastanaka činila je interaktivna radionica na temu stresa, njegovih simptoma i prevencije na ličnom i profesionalnom nivou. Cilj je bio prepoznati i pokrenuti razmišljanja o prevenciji stresa na radnom mjestu, planiranje aktivnosti na temu prevencije stresa te posebne tehnike za rad sa učenicima u učionicama kao i individualno, kroz savjetodavni rad. Učesnici radionica su zadatke rješavali  individualno i u grupama. Na osnovu urađenih primjera učesnici su dobili zadatak da urade replikacije radionice u svojim školama.

Odaberite jezik »