Seminara za nastavnike i profesore matematike

11.01.2019. godine, u prostorijama Osnovne škole “Zalik”, održan je jednodnevni seminar za nastavnike i profesore matematike sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Seminar je organizovao Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa Udruženjem matematičara „Algoritam“ iz Mostara. Na samom početku prisutnim su se obratili predsjednik udruženja Šerif Bojčić, direktor Osnovne škole “Zalik” Džemal Juklo, te v.d. direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, prof. dr. Enisa Gološ, nakon čega su uslijedila izlaganja predavača na seminaru Benjamina Zerema, prof. i mr. sc. Elmira Čatrnje.

Prof. Benjamin Zerem je održao jednosatno predavanje na temu Ishodi učenja u nastavi matematike. Pri tome je definisao ishode i naveo njihov značaj. Također je naveo kako se Bloomova taksonomija primjenjuje pri definisanju ishoda. Na kraju je naveo primjer jedne pripreme za čas bazirane na ishodima učenja.

Nakon kratke pauze Elmir Čatrnja je održao jednosatno predavanje na temu Vrednovanje ishoda učenja. Pri tome je posebnu pažnju posvetio vrednovanju za učenje. Pri tome je naglasio važnost konstantnog praćenja ishoda u nastavi i korištenje informacija dobijenih na taj način za unaprijeđenje podučavanja. Veliki dio je posvetio strategijama za formativno praćenje u nastavi matematike.

Tokom predavanja nastavnici su poticani da podijele svoja iskustva i mišljenja. Neki od nastavnika već koriste ishode pri izradi svojih priprema za čas, dok neki koriste neke od strategija za praćenje ishoda. Kao potencijalni problem istaknut je nedostatak vremena za češće provođenje formativnog praćenja i primjene njegovih rezultata za korekciju podučavanja. Izrazili su nadu da će ovakvi seminari postati tradicija i da će kroz razmjenu iskustava kvalitet nastavnika matematike u našem kantonu postati još bolji.

https://www.pzm.ba/wp-content/uploads/2019/01/seminar-za-nastavnike-i-profesore-matematike.jpg