Gimnazija Mostar

Broj telefona: 036 315 216
E-mail: gimn.mostar@gmail.com

JU Druga gimnazija

Broj telefona: +387 36 551 615
E-mail: drugagimnazijamo@gmail.com

Srednja medicinska škola

Broj telefona: 036 576 851
E-mail: skolamedicinska@yahoo.com

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola

Broj telefona: 036 576 766
E-mail: ekonomska_skola_mostar@hotmail.com

JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola

Broj telefona: 036 566 290
E-mail: mas_saob@yahoo.com

JU Srednja građevinska škola

Broj telefona: 036 551 456
E-mail: srednjagradjskola@bih.net.ba

JU Srednja elektrotehnička škola

Broj telefona: 036 580 126
E-mail: eltehmo@bih.net.ba

JU Srednja politehnička škola

Broj telefona: 036 570 034
E-mail: politehnicka_mostar@yahoo.com

Muzička škola I i II stupnja

Broj telefona: 036 551 462
E-mail: muzicka@bih.net.ba

Karađoz-begova medresa

Broj telefona: +387 36 550 920
E-mail: kbmedresa@bih.net.ba

Srednja škola Stolac

Broj telefona: 036 853-384
E-mail: srednjaskolastolac@yahoo.com

Srednja škola Jablanica

Broj telefona: 036 752-833
E-mail: mss.jab@bih.net.ba

Srednja škola Konjic

Broj telefona: 036 727-321
E-mail: mjsrskko@bih.net.ba