Seminar za nastavnike i profesore razredne nastave

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i Kulturnog centra „Kralj Fahd“  9. i 10. januara 2019. godine realizovan je dvodnevni seminar za nastavnike i profesore razredne nastave. Seminar je realizovan na temu „Kompetencije nastavnika definisane standardima nastavničke profesije“. Tokom seminara poseban akcenat je stavljen na kompetencije nastavnika u području planiranja i programiranja učenja i podučavanja. Jedan dio seminara posvećen je temi „Značaj nastave početnog čitanja i pisanja“.

Tokom seminara izdavačka kuća „Publishing“ je  nastavnicima i profesorima predstavila neke od stručnih materijala i drugih izdanja.

Na seminaru koji je održan u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru bila su prisutna 33 nastavnika i profesora.

Voditelji seminara: mr.sc Meliha Spahić

                                 Anesa Salihagić, prof

                                 Atifa Gološ, prof

                                 mr. sc. Muamera Džafić