Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives June 2020

Dan Pedagoškog zavoda Mostar

15. juna 2020. godine svečanom sjednicom obilježeno je dvadeset pet godina postojanja i rada Pedagoškog zavoda Mostar.

Za razliku od prethodnih godina, a u skladu sa stanjem izazvanim pojavom pandemije virusa Covid 19, ovogodišnje obilježavanje Dana Pedagoškog zavoda bilo je u znaku evociranja uspomena na ljude čiji rad je ostavio traga na hronologiju događanja u radu Pedagoškog zavoda Mostar, a u isto vrijeme i podsjećanje na događaje koji su bili od presudne važnosti na sam kvalitet rada Zavoda.

Retrospektivno, u periodu od ovogodišnjeg obilježavanja Dana Zavoda do prošlogodišnjeg u središtu je bila analiza NPP osnovnog odgoja i obrazovanja kao prva faza u implementaciji ZJNPP u NPP HNK-a za čiju realizaciju su pored zaposlenika Pedagoškog zavoda jednako zaslužni i nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola HNK-a kao članovi Ekspertne grupe i radnih grupa, što zaslužuje pohvalu i čestitke svima njima za nesebičnu podršku, uloženi trud i odvojeno vrijeme.

Budući da je uslijed pojave pandemije došlo i do promjene plana aktivnosti Pedagoškog zavoda, to nije došlo do realizacije prethodno pripremljenih takmičenja i testiranja, već se u središtu zanimanja našla online nastava, poteškoće i izazovi koje je ona nosila.

U tom period, od sredine marta do sredine juna, Pedagoški zavod se stavio na raspolaganje predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Ono što je još posebno važno istaći jest da je ostvarena uspješna svakodnevna komunikacija sa našim učiteljima, nastavnicima, profesorima, stručnim saradnicima i direktorima osnovnih i srednjih škola, koji su bili na visini svoga zadatka. Nastavna godina je iza nas, stoga im upućujemo iskrene čestitke na postignutom uspjehu, na zapaženim rezultatima, na uloženim nadljudskom naporu.

Sve aktivnosti Pedagoškog zavoda Mostar odvijale su se blagovremeno i u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Potrebno je istaći i da je uspostavljena svakodnevna komunikacija sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a kao i Zavodom za školstvo rezultat koje jesu zajednički donesene preporuke za realizaciju online nastave. Stoga čestitke na uspješno obavljenom poslu i hvala za saradnju.

Posebne čestitke idu našim učenicima koji su vrijedno radili i uspjeli okončati još jednu nastavnu/školsku godinu, koja će ostati zapamćena kao prekretnica u njihovom odrastanju i školovanju. Ali na putu uspjeha naših učenika, posebno mjesto imaju njihovi roditelji koji su bili podrška ne samo svojoj djeci, već i svima nama koji smo direktno ili indirektno vezani za obrazovanje. Stoga i njima upućujemo čestitke i zahvalnost za napor i trud koji su uložili.

I najzad Pedagoški zavod je uspostavio uspješnu saradnju sa odgajateljima i direktorima predškolskih ustanova, a ona se ogledala u preporukama za rad sa djecom u period pandemije.

Pošto pedagoška godina još traje, našim mališanima, njihovim odgajateljima i roditeljima te direktorima predškolskih ustanova  želimo uspješan rad.

Upućivanjem čestitke svim zaposlenicima Pedagoškog zavoda povodom značajnog jubileja i zahvalnosti na nesebičnoj međusobnoj podršci tokom cijele godine, a posebno u periodu pandemije završena je svečana sjednica Stručnog kolegija.

Aktivnosti Pedagoškog zavoda u periodu od 18. 3. do 18. 5. 2020.

Neposredno nakon objavljivanja Zaključaka Vlade HNK-a, a što je u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Civilne zaštite HNK-a i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite koje se odnose na rad kantonalnih organ te instrukcije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a o obustavi redovnog odgojno-obrazovnog, odnosno nastavnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Pedagoški zavod se službenim obraćanjima stavio na raspolaganje odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i odgojno-obrazovnim zaposlenicima. Pored navedenog, Pedagoški zavod se stavio na raspolaganje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kao i Kriznom štabu Civilne zaštite HNK-a. U isto vrijeme u kontinuitetu je sarađivao sa Zavodom za školstvo i Ministarstvom finansija. Obaveze u skladu sa zaključcima ili naredbom Vlade HNK, a i Kriznog štaba Civilne zaštite je blagovremeno završavao.
Poštujući nadležnosti Pedagoškog zavoda Mostar, i usmjereni ka tome da novonastalu situaciju izazvanu epidemijom Covid-19 učinimo periodom u kojem zajedno trebamo profesionalno izrasti mnogo jači i snažniji, učeći na greškama i pozitivnim primjerima jedni od drugih i jedni sa drugima, zaposlenici Pedagoškog zavoda su u prethodnom periodu, samostalno ili u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kuture i sporta HNK-a, kao i u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, inicirali i realizovali brojne aktivnosti, a što će u skladu sa uočenim potrebama, poštujući nadležnosti Pedagoškog zavoda činiti u vremenu koje je pred nama, sve dok traje proglašeno stanje nesreće prouzrokovano virusom Covid – 19.
Između ostalog posebno ističemo incijative i aktivnosti:
– Kontinuirana pomoć i podrška odgojno-obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim zaposlenicima, vidljiva, prije svega, u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima odgojno-obrazovnih ustanova, sa odgojno-obrazovnim zaposlenicima i odgovorima na konkretne upite i dileme odgojno-obrazovnih zaposlenika, ali i roditelja i učenika
– Iniciranje i insisitiranje na intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kao i drugim nadležnim i relevantnim institucijama, ustanovama i tijelima
– Saradnja sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola
– Pismo podrške i preporuke svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama date su preporuke odgojno-obrzovnim zaposlenicima, i to, za period do formiranja platforme, za realizaciju “online nastave”, dopis broj: 21-01-34-287-1/20 od 19. 3. 2020. godine.
U cilju praćenja rada nastavnika i ukazivanje na pojedine segmente nastavnog procesa radi lakšeg prenosa informacija učenicima kao i reduciranja sadržaja u odnosu na ishode po pojedinim predmetima upućen je dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za dodjelu naloga za pristup online platformi broj: 21-01-34-291-1/20 od 26. 3. 2020. godine
– Dopis sa pitanjima upućen osnovnim i srednjim školama u cilju praćenja planiranja i realizacije “online nastave”, uspostavljanja kvalitetne komunikacije i pružanja podrške i mogućih rješenja odgojno-obrazovanim ustanovama i odgojno-obrazovnim zaposlenicima, broj: 21-01-34-292-1/20 od 26.3.2020
– Preporuke vezane za planiranje i realizaciju “online nastave”, upućene osnovnim i srednjim školama, dopisi broj: 21-01-34-325-1/20 od 31. 3. 2020. godine.
– Dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a koji je sadržavao preporuke u vidu odgovora na ključna pitanja vezana za “online nastave” broj: 21-01-34-325-1/20 od 31. 3. 2020. godine
– Preporuke vezane za planiranje i realizaciju “online” odgojno-obrazovnog rada upućene predškolskim ustanovama, broj: 21-01-34-342-1/20 od 3. 4. 2020. godine.
– Inicijativa o pokretanju hitne procedure izmjene određenih zakonskih i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja, zasnovana na relevantnim i pouzdanim informacijama upućena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 21-01-34-334-1/20 od 6. 4. 2020. godine.
– Zbirna povratna informacija upućena osnovnim i srednjim školama i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a vezana za planiranje i realizaciju “online nastave”, dopis broj:21-01-34-346-1/20 od 7. 4. 2020. godine.
– Obavještenje školama o donošenju preporuka vezanih za način praćenja i ocjenjivanja učeničkih postignuća, broj: 21-01-34-361-1/20 od 14. 4. 2020.
– Preporuke vezane za paćenje, projcjenjivanje i ocjenjivanje napredovanja i postignuća učenika u osnovnim i srednjim školama urađene u saradnji sa Zavodom za školstvo i u saradnji i uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, dopis broj: 21-01-34-369-1/20 od 17. 4. 2020. godine.
– Preporuke za izvođenje zaključne ocjene; za način realizacije mature/završnog ispita; za upis podataka u pojedine rubrike obrazaca Razredne knjige (osnovne škole) i Odjeljenske knjige (srednje škole) broj: 21.01-34. 401-1/20 od 8. 5. 2020. godine
Pored prethodno navedenih aktivnosti koje je nametnulo stanje prirodne nesreće Pedagoški zavod je realizovao i neke od aktivnosti iz Plana rada Zavoda donesenog 15. 1. 2020. Jedna od aktivnosti bila je analiza NPP za pojedina zanimanja/smjerove u srednjim školama. Druga aktivnost odnosila se na izradu prijedloga metodologije za izradu godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove i dr.
Sve realizovane aktivnosti uredno su arhivirane i registrovane u knjizi Protokola.
Važno je istaći da su poslovi i zadaci na nivou Pedagoškog zavoda počinjali od dogovora na sjednicama Stručnog kolegija – stručnog i savjetodavnog organa Zavoda. Potom je slijedila realizacija zadataka na individualnom i/ili timskom radu i opet je sve prolazilo sjednice Stručnog kolegija na kojima se u vidu zaključaka proces izrade zadataka završavao.
Ukupno je održano deset sjednica Stručnog kolegija. Paralelno su održavani sastanci Odjeljenja na kojima se pripremao plan rada za naredni dan poštujući zahtjeve pristigle u vidu dopisa ili telefonskih razgovora sa nastavnicima i direktorima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.
Na zahtjev Vlade HNK-a o davanju prijedloga za ublažavanje protivepidemijskih mjera iz okvira nadležnosti Pedagoškog zavoda Mostar dostavljen je Vladi Dopis broj: 21-01-34-382-1/20 od 27. 4. 2020. godine u kojem su navedene sve donesene i provedene aktivnosti kao i plan aktivnosti za naredni period koje se mogu realizovati online putem različith platformi.
Period pandemije nije spriječio zaposlenike da prolaze obuke i da se stručno usavršavaju u skladu sa radnim mjestom državnog službenika.
Tokom navedenog perioda Pedagoški zavod je radio u skladu sa svojim nadležnostima u predviđenom radnom vremenu i nakon radnog vremena s ciljem pružanja pomoći i podrške predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Odaberite jezik »