Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives March 2019

Stručni aktiv nastavnika biologije, nastavnika i profesora hemije

Stručni aktiv za nastavnike  biologije održan je 14. januara,2013.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Sastanak aktiva imao je karakteristike seminara-radionice. U prvom dijelu sastanka je napravljena analiza posjeta stručne savjetnice mr. Amele Medar časovima biologije, a potom je savjetnica, zajedno sa članovima radne grupe predstavila kriterije vrijednovanja učeničkih postignuća iz nastavnog predmeta biologija. Nakon analize i rasprave o kriterijima vrijednovanja, uslijedio je seminar na temu “Oblici i metode rada u nastavi biologije”.  Cilj seminara bio je podstaći nastavnike na razumijevanje da raznovrsnost nastavnih ciljeva neizostavno zahtjeva raznovrsnost i nastavnih metoda. Pri tome je važno, prije svega, znati-kada  (koji nastavni ciljevi i sadržaji nastavnog programa odgovaraju kojoj metodi?) i znati-za-koga (koja grupa učenika ima koristi ili štete od određene metode?)

Pod krovom termina metoda mogu se naći mnogi metodičko-didaktički postupci, kao: nastava usmjerena na nastavnika (u centru je nastavnik), rad u grupi, učenje otkrivanjem, ekskurzija, problemski usmjerena nastava, usmeno izlaganje nastavnika, demonstracija od strane nastavnika, nastava koja se vodi postavljanjem pitanja, planska igra, projekat itd.

Nakon seminara uslijedila je radionica: Aktivno učenje u nastavi biologije na temu „Ćelija –osnovna jedinica života“. Održana su dva ogledna časa sa različitim metodama i oblicima rada, koje su pripremili i realizovali prof. biologije Adisa Rahimić, te nastavnik biologije i hemije Muamer Đulmez. Nastavnici su bili zadovoljni razmjenom novih ideja i načinom prezentacije svojih kolega, te su iskazali potrebu za organizacijom više radionica  ovakvog tipa.

Prezentirani su modeli izrade prezentacije i pisane forme istraživačkog projekta na temu      “Ekologija-jučer-danas-sutra“. Modeli će biti postavljeni na web stranicu Zavoda odakle će ih nastavnici moći preuzeti. Krajnji rok za dostavljanje projekata je 22 mart. 2013. godine.

Dogovoreno je da projekat sadrži najviše 12 stranica pisanog teksta. Predviđeno je da školu u prezentaciji projekta predstavlja grupa od tri učenika. Predočeni su i kriteriji vrijednovanja projekata.

Stručni aktiv nastavnika  i  profesora hemije

Stručni aktiv za nastavnike i profesore hemije održan je 15. januara,2013.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Sastanak je upriličen kao seminar-radionica. Profesorima i nastavnicima su predstavljeni kriteriji vrijednovanja učeničkih postignuća iz hemije, na kojima su radili timovi nastavnika. Potom je savjetnica mr.Amela Medar održala seminar na temu “Karakteristike nastave hemije”, koji je imao za cilj pokazati da je jedan od prioriteta procesa unapređenja nastave hemije trajno stručno usavršavanje nastavnika u čemu znanje postaje glavni faktor. Neprimjerene i nedjelotvorne metode treba zamijeniti savremenim nastavnim metodama. Na časovima hemije potrebno je više vremena predvidjeti za učenikov samostalan i stvaralački rad. Razviti sistem vrijednovanja i nagrađivanja nadarenih učenika. Nastavu usmjeriti na sticanje trajnih i upotrebljivih znanja, sticanje sposobnosti i umijeća.  Razvijati sposobnosti za rješavanje problema i donošenje odluka. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. Viši nivo hemijskog obrazovanja podrazumijeva poučavanje umjesto predavanja, otkrivanje puta ka samostalnom stvaralačkom radu učenika i razvoj njihovog mišljenja tako da oni postepeno i primjereno nauče  analizirati, sintetizirati, konkretizirati, apstrahirati, inducirati, deducirati, generalizirati, specijalizirati, uočavati analogije.

Održana je radionica aktivno učenje u nastavi hemije – ogledni čas na temu “Zemnoalkalni metali Ca i Mg” koji su pripremile nastvnica biologije i hemije Munira Mustafić i prof. hemije Ilhana Begović. Prezentirana su dva pristupa u održavanju nastavnog časa, predstavljen je niz različitih metoda i tehnika rada, te eksperimenti za dokazivanje Ca i Mg. Profesori i nastavnici su aktivno učestvovali na radionici i pokazali zanimanje za ovaj vid stručnog usavršavanja.

Učenici osnovnih i srednjih škola učestvuju na takmičenju iz hemije pod nazivom “Razboriti hemičar”. Ponovljene su propozicije takmičenja. Krajnji rok za dostavljanje projekata je                   22 .februar, 2013. godine.

Sajam srednjih škola grada Mostara

19. i 20. novembra u Mostaru, Mala galerija Hercega Stjepana Kosače, održan je Drugi sajam srednjih škola grada Mostara. Prvi dan Sajma upriličeno je predstavljanje svih srednjih škola oba nastavna plana i programa s područja grada Mostara. Konkretno, 19. 11. u periodu od 9:00 do 17:00 timovi srednjih škola imali su zadatak da predstave rad svoje škole učenicima završnih razreda osnovnih škola.

Cilj predstavljanja bio je pružanje informacija o zanimanjima u pojedinim srednjim školama, projektima te vannastavnim aktivnostima. Tako su posjetioci Sajma imali priliku posjetiti štandove i dobiti potrebne informacije o radu svih izlagača.

Učešće Pedagoškog zavoda ogledalo se kroz prilog Profesionalna orijentacija koji je štampan u okviru Informatora, brošure, namijenjene posjetiocima Sajma.

20. novembra prisutni su imali priliku da nakon službenog obraćanja istaknutih ličnosti grada, prisustvuju prezentaciji Pedagoškog zavoda na temu Projekti modernizacije srednjeg obrazovanja te prezentaciji učeničkih radova koji su imali istraživački karakter a na temu Ako izmijenimo naše misli, svijet oko nas se mijenja.

Drugi sajm srednjih škola organizirao je Grad Mostar, Odjel za društvene djelatnosti, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo, predstavnicima srednjih i osnovnih škola, a uz podršku Misije OESC-a u BiH. 

Sastanak stručnog aktiva pedagoga osnovnih i srednjih škola HNK-a

U okviru redovnih poslova Pedagoški zavod Mostar organizovao je sastanak stručnog aktiva pedagoga osnovnih i srednjih škola HNK-a. Sastanak je održan 5.decembra 2012.godine u prostorijama PZ. Tema sastanka je bila analiza godišnjih programa rada škole, rezultata općeg nadzora nad radom osnovnih i srednjih škola i užestručnog nadzora nad radom pedagoga.

U skladu sa rezultatima analiza dogovorene su aktivnosti za naredni period.

Diseminacija “standarda kvaliteta rada odgajatelja/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju

Diseminacija “standarda kvaliteta rada odgajatelja/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je u saradnji sa predstavnicima ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerzitetskih profesora i predstavnika privatnih i javnih predškolskih ustanova u BiH tokom prošle godine uradila “Standarde kvalitete rada odgajatelja/ica, pedagoga/ica i direktora/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju”.

Krajem februara ove godine organizovana je Konferencija o kvalitetu u predškolskom odgoju i obrazovanju na kojoj je promovisan dokument “Standardi kvaliteta rada u predškolskom odgoju i obrazovanju” koji je prepoznat kao veoma dobar resurs za unapređenje i praćenje kvaliteta rada, samoevaluaciju i evaluaciju odgajatelja/ica, stručnih sadnika/ica i direktora/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa koordinatorima iz Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar prezentovali su dokument “Standardi kvaliteta rada odgajatelja/ica” na stručnim susretima u Mostaru, 23.11. i 8.12.2012.godine. Stručnim susretima su prisustvovali svi odgajatelji, stručni saradnici i direktori predškolskih ustanova sa područja HNK-a. Dogovorena je dalja saradnja i zajednički rad na analizi standarda sa ciljem unapređivanja kvaliteta predškolstva u cjelini.

Svečana akademija povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine IC Štamparija Mostar i Pedagoški zavod Mostar su i ove godine raspisali, u okviru manifestacije „Ja domovinu imam i u srcu je nosim“, po sedmi put, konkurs za najbolji literarni rad na temu:
KOME U SRCU NE ŽIVI DOMOVINA , TAJ JE SVUGDJE PROGNANIK
Na konkurs je prispio 41. literarni rad iz 11. srednjih škola HNK.
Članovi žirija u sastavu: mr. sc. Nusret Omerika – predsjednik, dr. sc. Enisa Gološ – član, doc. dr. Irma Marić – član, mr. Ibro Rahimić – član, prof. dr. Dijana Hadžizukić – član, odlučili su slijedeće:
Treće mjesto dijele: Harun Šunje II razred – Druga gimnazija Mostar i Hana Kara učenica II C razred – Srednja medicinska škola Mostar.
Drugo mjesto: Sunčica Humačkić II razred – Gimnazija Mostar
Prvo mjesto: Mirna Ždralović IV razred – Srednja škola Jablanica
Žiri je odlučio pohvaliti i radove slijedećih učenika :
1. Mahir Medar učenik II razreda – Srednja škola Stolac
2. Senida Šubara učenica II razreda – Srednja škola Jablanica
3. Almedin Numić II razred – Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar

Mostar, 26. 2. 2019. godine

Svečana akademija povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i IC Štamparije Mostar povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u srijedu 28. 2. 2018. godine u Narodnom pozorištu Mostar održana je po šesti put svečana akademija pod nazivom „Ja domovinu imam i u srcu je nosim“. U okviru ove manifestacije bio je raspisan nagradni literarni konkurs za učenike srednjih škola HNK-a na temu „Bosna i Hercegovina-to su svi naši snovi“. Od 36 prispjelih radova žiri u sastavu: mr. sc. Nusret Omerika-predsjednik, dr. Enisa Gološ-član, doc. dr. Irma Marić-član, mr. Ibro Rahimić-član, odlučili su slijedeće:

Treće mjesto dijele: Namik Lojić, učenik III C razreda iz Srednje mješovite škole Konjic-Opća gimnazija, i Lejla Kljako, učenica II 1 razreda iz Gimnazije Mostar

Drugo mjesto pripalo je Tariku Repeši učeniku II 2 razreda iz Druge gimnazije Mostar

Prvo mjesto pripalo je Selmi Žetica učenici IV C razreda iz Srednje medicinske škole Mostar

Žiri je također odlučio da pohvali i nagradi slijedeće učenike:

Sanel Korugić, učenik I S razreda iz Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar

Jasmina Kurić, učenica III A razreda iz Srednje škole Jablanica

Nejra Pobrić, učenica II 2 razreda iz Druge gimnazije Mostar

Na akademiji su se prigodnim govorima obratili direktor IC Štamparije Mostar mr. Ibro Rahimić, v. d. direktorica Pedagoškog zavoda Mostar dr. Enisa Gološ, i stručni savjetnik za bosanski jezik i književnost mr. sc. Nusret Omerika.

Odaberite jezik »