Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives June 2024

Okrugli sto na temu  “Izrada prijedloga inoviranog NPP i njegova primjena u osnovnim školama HNK-aˮ

Danas je u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan Okrugli sto na temu izmjena i dopuna NPP za osnovni odgoj i obrazovanje. Pripreme za realiziranje pomenute ideje počelu su prije dvije godine, kada su zaposleni u Pedagoškom zavodu okupili tim profesionalaca i počeli realizirati, u skladu sa planom, prvu fazu projekta pod nazivom “Implementacija zajedničke jezgre u nastavni plan i program Hercegovačko-neretvanskog kantonaˮ. To je značilo analizu nastavnih programa svih predmeta koji se izučavaju u okviru redovnog nastavnog procesa. Potom je slijedila kraća obuka u saradnji sa predstavnicima nevladine organizacije Centar za obrazovne inicijative “Step by Stepˮ Nedimom Krajišnikom i Namirom Ibrahimovićem, te izrada prijedloga NPP u koji je implementirana Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za sve predmete. Cjelokupan proces od analize do implementacije radila je grupa profesionalaca, njih sedamdesetak.

Tokom druge faze pomenutog projekta išlo se u realizaciju na terenu, u učionice, gdje se u kontinuitetu pratila na terenu implementacija, bilo da se radilo o strategijama učenja i podučavanja, formativnom praćenju učeničkih postignuća, eksternim provjerama nivoa postignuća, savjetovanjima, refleksiji i dr. aktivnostima, Stručni tim Pedagoškog zavoda  boravio je na terenu i bio stalna podrška odgojno-obrazovnim radnicima.

Pored predstavnika Pedagoškog zavoda stalna i nesebična podrška nastavnicima bili su direktori: mr. sc. Seada Kuštrić direktorica IV osnovne škole Mostar, gdje je praćena razredna nastava, Edna Isić Balić, direktorica Šeste osnovne škole gdje je praćeno jezičko-komunikacijsko područje,  Azra Šoše, direktorica Osnovne škole “Bijelo Poljeˮ Potoci, gdje je praćeno društveno-humanističko područje i Tahir Taslaman, direktor Osnovne škole “Mustafa Ejubović-Šejh Jujoˮ, gdje je praćeno prirodno područje i tjelesni i zdravstveni odgoj. Rezultati do kojih smo došli na kraju procesa bili su izuzetno dobri, jer su osigurali stvaranje cjelokupne slike o kvalitetu izmijenjenog i dopunjenog NPP za osnovni odgoj i obrazovanje.

Kao kruna rada slijedio je Okrugli sto na kojemu su izneseni postignuti rezultati. Ovo je za sve nas u obrazovanju na nivou HNK-a u kojemu se realizuje nastava na bosanskom jeziku bio poseban dan.  Takom višesatnog druženja, koje je prije svega imalo interaktivni karakter, prisutni direktori pilot škola kao i nastavnici  koji su inovirani NPP primjenjivali u praksi i oni nastavnici koji su učestvovali u izradi i taj proces pratili kroz refleksije iznijeli su svoja iskustva o implementaciji NPP u nastavnoj godini koja je iza nas. Istaknuta je uravnoteženost, sadržajno i pojmovno integrisanje odgojno-obrazovnih područja, međupredmetna povezanost, samostalnost u iznošenju mišljenja učenika, te uopće jačanje onih kompetencija učenika koje pored kritičkog mišljenja promovišu temeljne vrijednosti kroz definisane dimenzije znanja; činjenično, proceduralno, konceptualno i metakognitivno, osiguranje obrazovanja za svako dijete koje će ih osposobiti za savremeni život i nastavak obrazovanja, autonomija nastavnika u radu, profesionalizam, kreativnost.

Jedan od zaključaka istakao je ulogu nastavnika, jer je nastavnik ključna osoba svake promjene. Stoga je važno poštovati i podržavati autonomiju u radu nastavnika i procesu učenja i podučavanja kao i drugim oblicima rada nastavnika  u nastavnom procesu, što je zagarantovano kroz ishode učenja u inoviranom NPP.

Budući da je današnje druženje na Okruglom stolu imalo pozitivne efekte, prisutni su se složili da tokom mjeseca septembra ponovo, ali ovaj put u proširenom sastavu organizujemo jedan oblik druženja na kojemu ćemo široj javnosti predstaviti primjere dobre prakse iz naših učionica.

Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar

Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar

5. juna je u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar realizovan program pod nazivom Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda. Tokom programa prostorije Pedagoškog zavoda bila su u periodu od 10:00 sati do 14:00 sati mjesto okupljanja i druženja učenika, nastavnika i profesora, direktora odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnika institucija, partnera Zavoda, koji su učestvovali ili bili podrška u realizaciji takmičenja.

Pomenuti program imao je za cilj promovisati učenička postignuća mjerena kroz niz takmičenja kako učenika osnovnih tako i učenika srednjih škola tokom školske 2023/24. godine.

Aktivnosti na promociji postignuća učenika počele su u mjesecu junu 2023. završetkom projekta “Čitalački izazov” koji je Pedagoški zavod realizovao u saradnji sa Kulturnim centrom “Kralj Fahd” u Mostaru. Potom je proglašenjem najboljih literarnih ostvarenja na zadatu temu u povodu obilježavanja Dana pismenosti, Dana knjige, Međunarodnog dana maternjeg jezika, zvanično obilježen i određeni datum, što je realizovano u saradnji sa direktorom Omerom Mičijevićem i Timom Narodne biblioteke Mostar. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i ove godine je tadicionalno realizovano uz podršku mr. Ibre Rahimića, direktora IC Štamparije Mostar i drugih članova Tima.

U periodu od marta do maja 2024. godine slijedila su takmičenja iz:

– njemačkog jezika za učenike osnovnih škola 7, 8. i 9. razreda i učenike srednjih škola,

– informatike, koje je realizovano iz tri oblasti za učenike srednjih škola,

– engleskog jezika za učenike osnovnih škola (9. razred) i učenike srednjih škola (4. razred),

– islamske vjeronauke za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednjih škola,

– historije za učenike osnovnih škola  (9. razred),

– bosanskog jezika i književnosti za učenike osnovnih škola (7. razred) i učenike srednjih škola (1. razred).

Pored toga, Pedagoški zavod Mostar realizovao je još jedan projekat u saradnji sa Kulturnim centrom “Kralj Fahd” u Mostaru pod nazivom “Spretno-sretno” (kviz) i na taj način završio program takmičenja u ovoj školskoj godini.

Na samom početku programa pod nazivom Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar prisutne je pozdravila direktorica Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ izrazivši zadovoljstvo prisutnošću učesnika i postignutim rezultatima učenika. U svom kratkom obraćanju istakla je da je za postignute rezultate od organizacije do realizacije zaslužan cijeli Tim Pedagoškog zavoda kao i vanjski saradnici, nastavnici, profesori, te brojni partneri i institucije, što je u jednoj sinergiji dalo pozitivne rezultate. I na kraju je uputila i čestitke svim učesnicima takmičenja.

Pored direktorice Gološ, pristnima se prigodnim govorom obratio i uvaženi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a prof. dr. Adnan Velagić ukazavši na značaj takmičenja, ulogu Pedagoškog zavoda u samom procesu organizacije i realizacije niza takmičenja kao i drugih aktivnosti koje Pedagoški zavoda realizuje sa smanjenim ljudskim potencijalima, a potom je učesnicima takmičenja čestitao na postignutim rezultatima.

U nastavku programa slijedila je dodjela nagrada i diploma najuspješnijim učesnicima takmičenja.

Program na promociji učeničkih postignuća počeo je u 10:00 sati a završio je u 14.00 sati.

Odaberite jezik »