Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Okrugli sto na temu  “Izrada prijedloga inoviranog NPP i njegova primjena u osnovnim školama HNK-aˮ

Danas je u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan Okrugli sto na temu izmjena i dopuna NPP za osnovni odgoj i obrazovanje. Pripreme za realiziranje pomenute ideje počelu su prije dvije godine, kada su zaposleni u Pedagoškom zavodu okupili tim profesionalaca i počeli realizirati, u skladu sa planom, prvu fazu projekta pod nazivom “Implementacija zajedničke jezgre u nastavni plan i program Hercegovačko-neretvanskog kantonaˮ. To je značilo analizu nastavnih programa svih predmeta koji se izučavaju u okviru redovnog nastavnog procesa. Potom je slijedila kraća obuka u saradnji sa predstavnicima nevladine organizacije Centar za obrazovne inicijative “Step by Stepˮ Nedimom Krajišnikom i Namirom Ibrahimovićem, te izrada prijedloga NPP u koji je implementirana Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za sve predmete. Cjelokupan proces od analize do implementacije radila je grupa profesionalaca, njih sedamdesetak.

Tokom druge faze pomenutog projekta išlo se u realizaciju na terenu, u učionice, gdje se u kontinuitetu pratila na terenu implementacija, bilo da se radilo o strategijama učenja i podučavanja, formativnom praćenju učeničkih postignuća, eksternim provjerama nivoa postignuća, savjetovanjima, refleksiji i dr. aktivnostima, Stručni tim Pedagoškog zavoda  boravio je na terenu i bio stalna podrška odgojno-obrazovnim radnicima.

Pored predstavnika Pedagoškog zavoda stalna i nesebična podrška nastavnicima bili su direktori: mr. sc. Seada Kuštrić direktorica IV osnovne škole Mostar, gdje je praćena razredna nastava, Edna Isić Balić, direktorica Šeste osnovne škole gdje je praćeno jezičko-komunikacijsko područje,  Azra Šoše, direktorica Osnovne škole “Bijelo Poljeˮ Potoci, gdje je praćeno društveno-humanističko područje i Tahir Taslaman, direktor Osnovne škole “Mustafa Ejubović-Šejh Jujoˮ, gdje je praćeno prirodno područje i tjelesni i zdravstveni odgoj. Rezultati do kojih smo došli na kraju procesa bili su izuzetno dobri, jer su osigurali stvaranje cjelokupne slike o kvalitetu izmijenjenog i dopunjenog NPP za osnovni odgoj i obrazovanje.

Kao kruna rada slijedio je Okrugli sto na kojemu su izneseni postignuti rezultati. Ovo je za sve nas u obrazovanju na nivou HNK-a u kojemu se realizuje nastava na bosanskom jeziku bio poseban dan.  Takom višesatnog druženja, koje je prije svega imalo interaktivni karakter, prisutni direktori pilot škola kao i nastavnici  koji su inovirani NPP primjenjivali u praksi i oni nastavnici koji su učestvovali u izradi i taj proces pratili kroz refleksije iznijeli su svoja iskustva o implementaciji NPP u nastavnoj godini koja je iza nas. Istaknuta je uravnoteženost, sadržajno i pojmovno integrisanje odgojno-obrazovnih područja, međupredmetna povezanost, samostalnost u iznošenju mišljenja učenika, te uopće jačanje onih kompetencija učenika koje pored kritičkog mišljenja promovišu temeljne vrijednosti kroz definisane dimenzije znanja; činjenično, proceduralno, konceptualno i metakognitivno, osiguranje obrazovanja za svako dijete koje će ih osposobiti za savremeni život i nastavak obrazovanja, autonomija nastavnika u radu, profesionalizam, kreativnost.

Jedan od zaključaka istakao je ulogu nastavnika, jer je nastavnik ključna osoba svake promjene. Stoga je važno poštovati i podržavati autonomiju u radu nastavnika i procesu učenja i podučavanja kao i drugim oblicima rada nastavnika  u nastavnom procesu, što je zagarantovano kroz ishode učenja u inoviranom NPP.

Budući da je današnje druženje na Okruglom stolu imalo pozitivne efekte, prisutni su se složili da tokom mjeseca septembra ponovo, ali ovaj put u proširenom sastavu organizujemo jedan oblik druženja na kojemu ćemo široj javnosti predstaviti primjere dobre prakse iz naših učionica.

Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar

Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar

5. juna je u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar realizovan program pod nazivom Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda. Tokom programa prostorije Pedagoškog zavoda bila su u periodu od 10:00 sati do 14:00 sati mjesto okupljanja i druženja učenika, nastavnika i profesora, direktora odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnika institucija, partnera Zavoda, koji su učestvovali ili bili podrška u realizaciji takmičenja.

Pomenuti program imao je za cilj promovisati učenička postignuća mjerena kroz niz takmičenja kako učenika osnovnih tako i učenika srednjih škola tokom školske 2023/24. godine.

Aktivnosti na promociji postignuća učenika počele su u mjesecu junu 2023. završetkom projekta “Čitalački izazov” koji je Pedagoški zavod realizovao u saradnji sa Kulturnim centrom “Kralj Fahd” u Mostaru. Potom je proglašenjem najboljih literarnih ostvarenja na zadatu temu u povodu obilježavanja Dana pismenosti, Dana knjige, Međunarodnog dana maternjeg jezika, zvanično obilježen i određeni datum, što je realizovano u saradnji sa direktorom Omerom Mičijevićem i Timom Narodne biblioteke Mostar. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i ove godine je tadicionalno realizovano uz podršku mr. Ibre Rahimića, direktora IC Štamparije Mostar i drugih članova Tima.

U periodu od marta do maja 2024. godine slijedila su takmičenja iz:

– njemačkog jezika za učenike osnovnih škola 7, 8. i 9. razreda i učenike srednjih škola,

– informatike, koje je realizovano iz tri oblasti za učenike srednjih škola,

– engleskog jezika za učenike osnovnih škola (9. razred) i učenike srednjih škola (4. razred),

– islamske vjeronauke za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole i učenike 1. razreda srednjih škola,

– historije za učenike osnovnih škola  (9. razred),

– bosanskog jezika i književnosti za učenike osnovnih škola (7. razred) i učenike srednjih škola (1. razred).

Pored toga, Pedagoški zavod Mostar realizovao je još jedan projekat u saradnji sa Kulturnim centrom “Kralj Fahd” u Mostaru pod nazivom “Spretno-sretno” (kviz) i na taj način završio program takmičenja u ovoj školskoj godini.

Na samom početku programa pod nazivom Dan otvorenih vrata Pedagoškog zavoda Mostar prisutne je pozdravila direktorica Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ izrazivši zadovoljstvo prisutnošću učesnika i postignutim rezultatima učenika. U svom kratkom obraćanju istakla je da je za postignute rezultate od organizacije do realizacije zaslužan cijeli Tim Pedagoškog zavoda kao i vanjski saradnici, nastavnici, profesori, te brojni partneri i institucije, što je u jednoj sinergiji dalo pozitivne rezultate. I na kraju je uputila i čestitke svim učesnicima takmičenja.

Pored direktorice Gološ, pristnima se prigodnim govorom obratio i uvaženi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a prof. dr. Adnan Velagić ukazavši na značaj takmičenja, ulogu Pedagoškog zavoda u samom procesu organizacije i realizacije niza takmičenja kao i drugih aktivnosti koje Pedagoški zavoda realizuje sa smanjenim ljudskim potencijalima, a potom je učesnicima takmičenja čestitao na postignutim rezultatima.

U nastavku programa slijedila je dodjela nagrada i diploma najuspješnijim učesnicima takmičenja.

Program na promociji učeničkih postignuća počeo je u 10:00 sati a završio je u 14.00 sati.

Održana Mala olimpijada, 2023.

U okviru obilježavanja Dječje nedjelje. 28. 10. 2023. godine u Sportskoj dvorani Univerzitetsko-sportskog rekreativnog centra (USRC) “Midhad Hujdur-Hujka” u Sjevernom logoru održana je Mala olimpijada za djecu predškolske dobi.

U ovom sportskom događaju učestvovalo je 27 predškolskih ustanova HNK-a:

 1. Dječji vrtić “ZEMZEM“ MOSTAR
 2. JU Dječji vrtić “CICIBAN” MOSTAR
 3. INTEGRATIVNI DV “SUNČANI MOST“
 4. CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA  “LOS ROSALES” MOSTAR
 5. Dječji vrtić “ZULEJHA BEGETA” KONJIC
 6. Dječji vrtić “HAPPY KIDS” KONJICE
 7. Dječije obdnište “PČELICA” JABLANICA 
 8. Privatna predškolska ustanova “PLANET MONTESSORI” MOSTAR
 9. Dječji vrtić “NEDOĐIJA” MOSTAR
 10. Javna ustanova “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR
 11. Dječji vrtić “ČUDESNA ŠUMA” MOSTAR
 12. Dječji vrtić “LEPTIRIĆI” MOSTAR
 13. Dječji vrtić “SV. JOSIP” MOSTAR
 14. Dječji vrtić “SV.KLARA” POTOCI
 15. Dječji vrtić “ČAPLJINA” ČAPLJINA
 16. Dječji vrtić “ČITLUK” ČITLUK
 17. Dječji vrtić “PROZOR” PROZOR – RAMA
 18. Dječji vrtić “NEUM” NEUM
 19. Dječji vrtić “STOLAC” STOLAC
 20. Dječji vrtić “SPORTIĆ” MOSTAR
 21. Dječji vrtić “BETLEHEM” GABELA POLJE
 22. Dječji vrtić “MALE ZVJEZDICE” MOSTAR
 23. Dječji vrtić “MAŠA I PRIJATELJI” MOSTAR
 24. Dječji vrtić “ULICA KRIJESNICA” MOSTAR
 25. Dječji vrtić “MALA PČELICA MAJA” MOSTAR
 26.  Dječji vrtić “TIWI” MOSTAR
 27. Dječji vrtić MICKEY MOUSE

Mala olimpijada je počela defileom mališana iz svih predškolskih ustanova  s olimpijskom zastavom i bakljom uz zvuke “Ode radosti”. Potom je uslijedilo obraćanje dr. sc. Enise Gološ,  direktorice Pedagoškog zavoda Mostar i gosp. Dženana Šute, višeg sportskog menadžera Sportskog saveza Grada Mostara kao i dodjela zahvalnica pojedincima i institucijama.

Budući da je preuzimanjem olimpijske baklje 2022. godine u Neumu, domaćin ovogodišnje Male olimpijade bio Dječji vrtić “Zemzem” iz Mostara, to je direktrica Gološ nakon riječi dobrodošlice svim prisutnim i upućene čestitke za učešće svim mališanima, zahvalila direktorici Dječjeg vrtića “Zemzem” gđi Minji Sefić na uloženom naporu u pripremi svih aktivnosti za održavanje Male olimpijade. Podršku za organizaciju ovogodišnje Olimpijade pružili su Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar, Sportski savez Grada Mostara i Nastavnički fakultet Univerziteteta “Džemal Bijedić” iz Mostara.

Prisutni su mogli uživati u igri, plesu i zabavi najmlađih, a u konačnici takmičarski dio ogledao se u šest disciplina. Svim učesnicima dodjeljena su priznanja – medalje i pehari. 

Čas sjećanja na književnika Abdurezaka Hifzi Bjelevca

Povodom 8. septembra Međunarodnog dana pismenosti Pedagoški zavod Mostar  i Narodna biblioteka Mostar raspisali su nagradni literarni konkurs iz oblasti kulturne baštine Bošnjaka na temu: Pitanje ženske emancipacije u romanu “Minkaˮ Abdurezaka Hivzi Bjelevca. Na konkurs je pristigao značajan broj radova, tako da je žiri imao težak zadatak.

Po završetku konkursa i odabira najboljih radova žiri je 17. 10. 2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Narodne biblioteke u Mostaruodržan je Čas sjećanja na književnika Abdurezaka Hifzi Bjelevca.

U programu su učestvovali: dr. sc. Enisa Gološ, direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, mr. sc. Nusret Omerika, stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu Mostar, Tanja Avdić, profesorica u Srednjoj medicinskoj školi u Mostaru, dok je moderatorsku ulogu imala Anisa Mujić, prof.

Panel-diskusija povodom Svjetskog dana učitelja, 2023.

Pedagoški zavod Mostar je u saradnji sa CPCD, projektom Misli o prirodi, 4. 10. 2023. godine u hotelu “Ada” u Blagaju povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja organizovao panel-diskusiju.

To je bila prilika da se učesnicima skupa predstave rezultati rada u protekloj godini dana, a u isto vrijeme da se svečano obilježi Dan  učitelja (odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora).

U ovodnom dijelu panela prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović istakavši “Čast i zadovoljstvo mi je danas biti sa vama. Na samom početku koristim priliku da vam čestitam Svjetski dan učitelja i poželim mnogo sreće i uspjeha u daljnjem radu. Profesiju nastavnika treba slaviti svaki dan, a obilježavanjem ovog datuma šaljemo poruku da nastavničko zvanje ima neizmjernu važnost.”

Potom se u ime organizatora obratila direktorica Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ. Nakon čestitke istakla je važnost učiteljske profesije, važnost obilježavanja Dana u kojem se slavi profesija te “da je za kvalitetan nastavni proces važan učitelj/nastavnik, njegov odnos prema samome sebi, prema onome što radi, a da u cilju dostizanja kvaliteta važnu ulogu ima kvalitetna priprema, realizacija u samom procesu učenja i podučavanja, upotreba novih strategija, formativno praćenje učenika, i pomjeranje fokusa sa nastavnika na učenika, koji se promjenom paradigme stavlja u centar nastavnog procesa, itd.”

I najzad, prisutne je pozdravila komunikacijska menadžerica Aida Nadarević, ispred CPCD-a, projekta Misli o prirodi.

Cjelokupan program moderirala je Ermina Kevelj, profesorica u Osnovnoj školi Zalik, i jedna od učesnica u procesu izrade prijedloga NPP.

U glavnom dijelu panela prisutni su imali priliku da poslušaju izlaganja:

Analiza važećeg Nastavnog plana i programa za osnovne i srednje škole u HNK,  dr. sc. Muamer Tinjak
Struktura izmijenjenih nastavnih programa, Sanela Talović, prof.  (Prva osnovna škola Konjic)
Proces izrade izmijenjenih nastavnih programa, Adnela Tihak, prof. (Prva osnovna škola Stolac)
Moj profesionalni doprinos u procesu izrade nastavnih programa, Senija Kukuruzović, prof. (Osnovna škola Blagaj)
Implementacija sadržaja projekta „Misli o prirodi“ u NPP (primjer nastavi predmet Bosanski jezik i književnost), mr. sc. Aida Džiho (Osnovna škola Gnojnice)
Izgradnja kompetencija u skladu sa kontekstom sadašnjeg doba, Aida Bralj, nast. (Osnovna škola Zalik)
Analiza implementiranja Certifikacijskog mehanizma u 38 škola u BiH s posebnim fokusom na škole iz HNK, Sabina Hadžiahmetović

Na kraju kao i tokom panela ostvarena je komunikacija između prisutnih i panelista, koji nisu krili zadovoljstvo učešćem u ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana učitelja.

Dan Pedagoškog zavoda Mostar

Mostar. Među najbrojnijim učesnicima svečanosti bili su učenici osnovnih i srednjih škola koji su na kantonalnim takmičenjima u školskoj 2022/23. postigli zapažene rezultate plasirajući se na jedno od prva tri mjesta kao i njihovi mentori nastavnici/profesori.

Na samom početku prisutnim se obratila direktorica Pedagoškog zavoda  dr. sc. Enisa Gološ istakavši da su aktivnosti  na promociji učeničkih postignuća u školskoj 2022/23. počele u septembru 2022. godine  obilježavanjem Svjetskog dana pismenosti, potom je u februaru obilježen Dan maternjig jezika. Obje manifestacije Pedagoški zavoda Mostar realizovao je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar. Povodom je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pedagoški zavod Mostar obilježio uz podršku IC Štamparije Mostar raspisivanjem konkursa za najbolji literarni rad.

Intenzivni rada na promociji učeničkih postignuća vezan je za period od 11. marta do 29. aprila, kada su realizovana takmičenja iz turskog jezika, njemačkog jezika, fizike, matematike, engleskog jezika, vjeronauke i informatike.  

Pored takmičenja koja su uključila oko 410 učenika, Pedagoški zavod je realizovao i testiranja učeničkih postignuća iz matematike i hemije u osnovnim školama te bosasnkog jezika i književnosti u 1. razredu gimnazije i matematike u 2. razred gimnazije i 2. razredu u tri tehničke škole, gdje je bilo uključeno oko 2047 učenika.

Tokom svog izlaganja direktorica Gološ zahvalila se pojedincima i institucijama koje su podržale takmičenje i testiranje učeničkih postignuća, što je dodjelom zahvalnica potvrđeno.

Na kraju izlaganja istakla je da su zaposlenici Pedagoškog zavoda posebno ponosni na izradu prijedloga izmijenjenog nastavnog programa za osnovnu školu zasnovanog na ishodima učenja i koncipiranog u skladu sa zahtjevima međunarodnih istraživanja i testiranja. Nevedeni prijedlog nastavnog programa realizovan je uz podršku nastavnika i direktora osnovnih škola HNK-a.

Prisutnima se potom obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović.

Nakon uvodnih izlaganja slijedila je dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima i školama.

Dan predškolskog odgoja

3. juna na Sveučilištu u Mostaru radno je obilježen Dan predškolskog idgoja. Organizatori navedenog događaja su predškolske ustanove, Pedagoški zavod i Zavod za školstvo Mostar. Ovaj značajan događaj za predškolske ustanove, koji je okupio oko 250 učesnika iz predškolskih ustanova HNK-a, otvorila je dr. Marina Zeleničić, stručna savjetnica u Zavodu za školstvo Mostar, potom se između ostalih učesnicima obratila i direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, koja je istakla važnost predškolskog odgoja kao osnove u sistemu odgoja i obrazovanja. Stoga mu je potrebno posvetiti više pažnje i ulagati i u ovaj segment ogdoja i obrazovanja jednako kao i ostale koje prate Zavodi (Pedagoški zavod i Zavod za školstvo). Organizovanje Dana predškolskog odgoja jest početak rada u cilju afirmacije i skretanja pažnje šire javnosti na ulogu predškolskog odgoja.

Nakon uvodnih obraćanja, učesnici su imali priliku da prate plenarno izlaganje te da u okviru četiri radionice učestvuju u skladu sa interesovanjima. Ponuđene su slijedeće radionice:

 • Fraktalno crtanje
 • Kreativna čitaonica Tete Pričalice
 • Muzičko-mtodičko kompetencije odgajatelja
 • Uloga lutke

Takmičenje iz islamske vjeronauke, 2023.

Regionalno takmičenje iz nastavnog predmeta Islamska vjeronauka za učenike osmih, devetih razreda osnovnih i prvih razreda srednjih škola održano je u Karađoz-begovoj medresi.

Organizatori takmičenja su bili: Pedagoški zavod Mostar i Muftijstvo mostarsko. Na takmičenju je učestvovalo 53 učenika osnovnih i srednjih škola iz Mostara, Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine, Prozora i Livna.

Prisutnima se na početku obratio tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara koji je prenio selame muftije mostarskog mr. Salem-ef. Dedovića i čestitao svim učenicima koji su kroz svoja školska takmičenja bili najbolji i koji su tako dobili pravo učešća na regionalnom takmičenju.

Potom je dr. Ahmed Husić, koji je i pripremio zadatke za takmičenje, objasnio propozicije i pravila takmičenja.

Na ovogodišnjem takmičenju najbolje rezultate ostvarili su: 

I razred srednjih škola

 1. Harisa Nazdraić, učenica JU Druga gimnazija Mostar
 2. Sedina Graho, učenica JU Srednja škola Konjic
 3. Lamija Lizde, učenica JU Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić” Mostar

IX razred osnovnih škola

 1. Lejla Hodžić, učenica  JU Osnovna škola “Seonica”
 2. Samra Karadža, učenica JU Osnovna škola “Zalik” Mostar
 3. Lejla Obradović, učenica JU Prva osnovna škola Stolac

VIII razred osnovnih škola

 1. Laila Kević, učenica JU Osnovna škola “Zalik” Mostar
 2. Almin Duro, učenik JU Osnovna škola “Šćipe”
 3. Adina Aličić, učenica JU Osnovna škola “Blagaj”

U ekipnoj konkurenciji srednjih škola prvo mjesto pripalo je JU Druga gimnazija Mostar, drugo mjesto osvojila je JU Srednja škola Konjic, a trećeplasirana je bila JU Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić” Mostar.

Za najbolju osnovnu školu proglašena je JU Osnovna škola “Zalik” Mostar, drugo mjesto osvojila je JU Osnovna škola“Vrapčići” Mostar, a trećeplasirana je bila JU Osnovna škola “Seonica”.

Diplome pobjednicima takmičenja i prigodne nagrade dodijelili su tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara, pomoćnik direktora Karađoz-begove medrese za internat mr. Suad Mujakić i savjetnik za islamsku vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar dr. Ahmed Husić.

Najuspješniji takmičari predstavljat će Muftijstvo mostarsko na X državnom takmičenju koje organizuje Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a koje će biti održano 20. maja 2023. godine.

Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika

15. aprila je u Srednjoj školi u Konjicu održano Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. Na takmičenju je bilo prisutno 48 učenika iz 19 osnovnih škola i 28 učenika iz 10 srednjih škola. I ove godine je kao i prethodnih godina u organizaciji takmičenja partner Pedagoškom zavodu Mostar bila Škola engleskog jezika sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Tim od deset stručnjaka u oblasti engleskog jezika sa navedenog fakulteta je pripremio i realizovao sve aktivnosti vezano za samo takmičenje, za koje s pravom možemo reći da je organizovano vrlo profesionalno i bez stresa za sve učesnike, jer su iz učionica u kojima se odvijala provjera učeničkih postignuća izlazili sa osmjehom na licu.

Odaberite jezik »