Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives March 2022

Kantonalno takmičenje iz matematike, 2022.

26. 3. 2022. godine u prostorijama Srednje medicinske škole i Druge gimnazije u Mostaru održano je Kantonalno takmičenje iz matematike. Organizatori ovogodišnjeg takmičenja su Udruženje matematičara „Algoritam“ i Pedagoški zavod Mostar.

Na takmičenju su učestvovali učenici 7., 8. i 9. razreda osnovnih škola HNK-a i učenici 1., 2., 3. i 4. razreda srednjih škola HNK-a.

Takmičenje je organizovano profesionalno sa jasno naznačenim zadacima za sve učesnike takmičenja.

The gallery was not found! PDF Embedder requires a url attribute REZULTATI-KANTONALNOG-TAKMIČENJA-IZ-MATEMATIKE-2022.

Potpisani sporazumi o saradnji

15. marta 2022. godine je u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar potpisan je  sporazum o saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar i Bošnjačkom zajednicom kulture „Preporod“ – Gradsko društvo Mostar.

Zajedničkim radom kroz organizovanje tribina, izložbi, večeri poezije, predavanja i sl. radit će se na unapređenju obrazovanja.

Sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova

10. 3. 2022. godine u prostorijama KC „Kralj Fahd“ održan je sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u toku ove kalendarske godine. Kao prioritet izdvojena je izrada programa zasnovana na zajedničkoj jezgri NPP. U skladu sa tim ukazalo se na važnost obuke odgajatelja, stručnih saradnika i direktora koji će stečena znanja primjeniti u praksi i učestvovati u izradi dokumenta na kojemu počiva rad predškolskih ustanova. Isto tako je ukazano na važnost izrade pedagoške dokumentacije i evidencije kao slijedeći korak.

Budući da se u predškolskim ustanovama, a ponegdje i u školama, realizuju programi rada sa djecom godinu pred školu poznatije kao program „Mala škola“, konkretno to je rad sa djecom koji nisu uključena u redovno pohađanje predškolskih ustanova, to je dogovoreno da Pedagoški zavod pripremi preporuke za realizaciju navedenog programa.

I najzad, nakon predstavljanja pozitivnih iskustava sa održananog sastanka sa odgajateljima dogovoreno je da se tokom jedne pedagoške godine tri do četiri puta realizuju sastanci na temu razmjene iskustava u radu sa djecom kroz konkretne primjere iz prakse.

Primjeri dobre prakse u predškolskim ustanovama HNK-a

5. 3. 2022. godine u prostorijama KC “Kralj Fahd u Mostaru održan je sastanak odgajatelja iz 7 predškolskih ustanova HNK-a. Cilj sastanka bio je predstavljanje primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta.

Na početku sastanka prisutnima su se obratile v. d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ i stručna savjetnica u Pedagoškom zavodu Mostar Edna Haznadarević.   

Tokom sastanka prisutni su imali priliku da učestvuju u razmjeni iskustava u radu sa djecom kroz predstavljanje deset primjera na temu:

1. Ciciban u Eko akciji (JU “Dječiji vrtići Ciciban” Mostar)

2. “Vrijednost  i uloga igre u predškolskom obrazovanju“ JU „Dječiji vrtići-Ciciban“ Mostar
OJ „Jasmin“ (JU “Dječiji vrtići Ciciban” Mostar)

3. Zdrava hrana (JU Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica)

4. Zimska čarolija (JU Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica)

5. KESTENIJADA: naša mala olimpijada (JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic)

6. Sajam zdrave hrane – Food Fest (JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic)

7. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U RANOM UZRASTU-KAD PORASTEM ŽELIM BITI… (Dječiji vrtić “Happy Kids” Konjic)

8.  Montessori pristup u praksi (Privatna preškolska ustanova “Planet Montessori” Mostar)

9. Izgradnja pravila kod djece-ključ uspješnog rada s djecom i poželjnih oblika ponašanja kod djece (Dječji vrtić “Zemzem” Mostar)

10. PRAVILA PONAŠANJA U SAOBRAĆAJU (Dječji vrtić “Sunčani most” Mostar)

Odaberite jezik »