Primjeri dobre prakse u predškolskim ustanovama HNK-a

5. 3. 2022. godine u prostorijama KC “Kralj Fahd u Mostaru održan je sastanak odgajatelja iz 7 predškolskih ustanova HNK-a. Cilj sastanka bio je predstavljanje primjera dobre prakse u radu sa djecom predškolskog uzrasta.

Na početku sastanka prisutnima su se obratile v. d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ i stručna savjetnica u Pedagoškom zavodu Mostar Edna Haznadarević.   

Tokom sastanka prisutni su imali priliku da učestvuju u razmjeni iskustava u radu sa djecom kroz predstavljanje deset primjera na temu:

1. Ciciban u Eko akciji (JU “Dječiji vrtići Ciciban” Mostar)

2. “Vrijednost  i uloga igre u predškolskom obrazovanju“ JU „Dječiji vrtići-Ciciban“ Mostar
OJ „Jasmin“ (JU “Dječiji vrtići Ciciban” Mostar)

3. Zdrava hrana (JU Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica)

4. Zimska čarolija (JU Dječije obdanište “Pčelica” Jablanica)

5. KESTENIJADA: naša mala olimpijada (JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic)

6. Sajam zdrave hrane – Food Fest (JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic)

7. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U RANOM UZRASTU-KAD PORASTEM ŽELIM BITI… (Dječiji vrtić “Happy Kids” Konjic)

8.  Montessori pristup u praksi (Privatna preškolska ustanova “Planet Montessori” Mostar)

9. Izgradnja pravila kod djece-ključ uspješnog rada s djecom i poželjnih oblika ponašanja kod djece (Dječji vrtić “Zemzem” Mostar)

10. PRAVILA PONAŠANJA U SAOBRAĆAJU (Dječji vrtić “Sunčani most” Mostar)