Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives July 2021

RASPORED SEMINARA I SASTANAKA STRUČNIH AKTIVA, AUGUST 2021.

Obavještavamo Vas da će seminari i sastanci stručnih aktiva nastavnika/ca, profesora/ica,  stručnih saradnika/ca i direktora/ica biti realizovani tokom mjeseca augusta 2021. godine u skladu sa rasporedom koji slijedi u prilogu.

Seminari i sastanci stručnih aktiva bit će realizovani u Kulturnom centru „Kralj Fahd“ uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.

Zbog kompletne situacije, kao i zbog informacija koje će biti prezentovane na seminarima i sastancima stručnih aktiva (između ostalog u centru sastanaka će biti planiranje nastavnog procesa za školsku 2021/22. godinu), smatramo da je prisustvo nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica izuzetno važno.

U cilju adekvatne organizacije seminara i sastanaka stručnih aktiva molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 30. 6. 2021. godine i to na e-mail adrese koje su navedene u tabeli.

Napominjemo da je važno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, te molimo nastavnike/e, profesore/ice, stručne saradnike/ce i direktore/ice da obavezno ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).

Podrška realizaciji seminara, sastanaka stručnih aktiva i drugih oblika edukacije, august 2021.

Pedagoški zavod Mostar već duži niz godina ostvaruje uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“. Zahvaljujući razumijevanju i podršci koju imamo upravo od navedene institucije uspijevamo realizovari niz aktivnosti u oblasti stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih zaposlenika škola čiji rad Zavod nadzire i usmjerava ka kvalitetu.

U skladu s tim, i ove školske godine uspješno je realizovan čitav niz obuka kako u Kulturnom centru „Kralj Fahd“ koji je svojim prostorom omogućavao realizaciju planiranog radi poštivanja propisanih epidemioloških mjera, tako i putem platformi – rad na daljinu. Realizacija je bila podržana ne samo kroz korištenje prostora kao materijalnog resursa već i kroz finansiranje samih obuka, predavača i sl.

Nastavljajući takav oblik saradnje, odnosno podrške i tokom mjeseca augusta Kulturni centar „Kralj Fahd“ je pokazao interesovanje da svojim učešćem podrži obuke. I ovaj put se podrška sastoji kako kroz upotrebu prostora tako i kroz podršku samoj organizaciji predavanja, odnosno angažman jednog dijela predavača. Na taj način će naši nastavnici/profesori dobiti predavnja eminentnih stručnjaka iz oblasti obrazovanja.

Zahvaljujući takvom obliku saradnje uspješno ćemo planirati realizaciju nastavnog procesa u novoj školskoj godini.

Zbornik radova “Primjeri dobre prakse ’21”

Pred nama se nalazi još jedan Zbornik radova u izdanju Pedagoškog zavoda Mostar. Ovaj put riječ je o Zborniku koji sadrži primjere dobre prakse nastale tokom protekle školske 2020/21. godine. Dakle, u periodu rada na daljinu naši profesori su se vrlo brzo snašli, tako da pored standardnih pismenih priprema za časove, standardne realizacije u procesu učenja i podučavanja tokom realizacije programskih sadržaja, odnosno realizacije nastavnih planova i programa pojedinih predmeta, postojali su i neki časovi posebno interesantni, oni koje su profesori željeli izdvojiti kao posebne i podijeliti te svoje primjere iz prakse sa drugim profesorima.

Važno je istaći da su tu svoju dobru praksu profesori međusobno dijelili pomjerajući granice, prevazilažeći barijere jer to nisu predstavljali samo unutar svoga aktiva predmeta koji predaju, već svima onima koji su željeli da saslušaju, razmjenjuju, razgovaraju, predlažu i prihvataju iskustva drugih.

Dvodnevni događaj nazvan Primjeri dobre prakse realizovan je krajem maja kada tradicionalno Pedagoški zavod okuplja profesore i učenike srednjih škola koje predstavljaju svoj rad kroz vannastavne aktivnosti.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine su to primjeri iz redovne nastave, iz različitih nastavnih predmeta, oblasti, što je izazvalo pozitivnu reakciju okruženja, prije svega srednjih škola HNK-a, ali i škola iz Tuzlanskog kantona.

Zašto samo Tuzlanskog kantona?

Pedagoški zavod Mostar već duži vremenski period sarađuje sa MIOS-om iz Tuzle (Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla) kroz projekte koji se realizuju i u HNK-u, tako da smo na prijedlog direktorice Edine Malkić i asistentica: Željke Marjanović i Azre Musić otvorili vrata učesnicima iz dvije srednje škole Tuzlanskog kantona. Bio je to dobar primjer razmjene iskustava i povezivanja srednjih škola dva kantona. I ne samo to, već su svi naši profesori kao učesnici Događaja imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima MIOS-a. Dakle, mi smo pomjerili granice i još jedanput pokazali da obrazovanje ima snagu u upornom i kvalitetnom radu naših profesora. U isto vrijeme ovo nas je potaklo da slijedeći put događaj bude otvorenog tipa i da pruži priliku za učešće školama iz više kantona.

Na Događaju svoja iskustva iz nastavnog procesa predstavila je i profesorica iz jedne osnovne škole HNK-a kao počasni gost.

I najzad, posebnu ulogu tokom Događaja imalo je učešće ministra dr. sc. Rašida Hadžovića, koji se na početku Događaja obratio učesnicima poželivši im sretan i uspješan rad.

Odaberite jezik »