RASPORED SEMINARA I SASTANAKA STRUČNIH AKTIVA, AUGUST 2021.

Obavještavamo Vas da će seminari i sastanci stručnih aktiva nastavnika/ca, profesora/ica,  stručnih saradnika/ca i direktora/ica biti realizovani tokom mjeseca augusta 2021. godine u skladu sa rasporedom koji slijedi u prilogu.

Seminari i sastanci stručnih aktiva bit će realizovani u Kulturnom centru „Kralj Fahd“ uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.

Zbog kompletne situacije, kao i zbog informacija koje će biti prezentovane na seminarima i sastancima stručnih aktiva (između ostalog u centru sastanaka će biti planiranje nastavnog procesa za školsku 2021/22. godinu), smatramo da je prisustvo nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica izuzetno važno.

U cilju adekvatne organizacije seminara i sastanaka stručnih aktiva molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do 30. 6. 2021. godine i to na e-mail adrese koje su navedene u tabeli.

Napominjemo da je važno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, te molimo nastavnike/e, profesore/ice, stručne saradnike/ce i direktore/ice da obavezno ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).