Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives April 2019

Raspored seminara, radionica i stručnih aktiva Januar 2019.

PEDAGOŠKI ZAVOD

MOSTAR

RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA

JANUAR 2019.

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova18.1.2018.10:00 satiJU Dječiji vrtići „Ciciban“Pedagoški zavodstručna savjetnica

OSNOVNE ŠKOLE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja8.1.2019.10:00 satiFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(Rodoč bb Mostar)Sportski savez Grada MostaraPedagoški zavod/direktorica/stručni/e saradnici/e
2.Seminar i stručni aktiv za nastavnike i profesore razredne nastave9. i 10. 1. 2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručna savjetnicastručni/e saradnici/e
3.Seminar za nastavnike i profesore razredne nastave11.1.2019.11:00 satiPedagoški zavod Bosanska knjiga
4.Seminar i stručni aktiv nastavnika biologije i hemije9.1.2019.10:00 sati Pedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
5.Seminar za nastavnike bosanskog jezika9.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavod/direktorica/stručni savjetnikstručni/e saradnici/e
6.Seminar i stručni aktiv  stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)10.1.2019.11:00 satiOsnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodstručna savjetnica
Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
7.Stručni aktiv nastavnika likovne kulture10.1.2019.10:00 satiIV osnovna školaPedagoški zavodstručna savjetnica
8.Seminar za profesore engleskog jezika11.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
9.Seminar za nastavnike matematike11.1.2019.9:00 sati Osnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodUdruženje matematičara „Algoritam“ Mostarstručni saradnici
10.Seminar za profesore turskog jezika12.1.2019.11:00 satiInstitut „Yunuz Emre“Institut „Yunuz Emre“
11.Seminar za nastavnike historije14.1.2019.12:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnicastručni saradnik
12.Seminar za nastavnike tehničke kulture15.1.2019.I dio 10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
II dio 12:30 satistručni saradnik
13.Seminar i stručni aktiv  nastavnika islamske vjeronauke16.1.2019.9:00 satiStudentski hotel MostarPedagoški zavodstručni savjetnik
14.Seminar za nastavnike informatike17.1.2019.10:00 satiKulturni centar “Kralj Fahd”Pedagoški zavodstručni saradnik
15.Seminar za nastavnike fizike18.1.2019.10:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručni saradnik
16.Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola31.1.2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavod/direktorica/

Napomena:

Podaci o nastavnicima i profesorima razredne nastave koji će biti učesnici seminara i stručnog aktiva bit će školama blagovremeno dostavljeni.

SREDNJE ŠKOLE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja8.1.2019.10:00 satiFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(Rodoč bb Mostar)Sportski savez Grada MostaraPedagoški zavod/direktorica/stručni saradnici
2.Seminar za profesore bosanskog jezika9.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavoddirektorica/stručni savjetnikstručni/e saradnici/e
3.Seminar i stručni aktiv stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)9.1.2019.11:00 satiSrednja medicinska školaPedagoški zavodstručna savjetnica
4.Seminar za profesore „Karađoz-begove medrese“9.1.2019.9:00 satiKarađoz-begova medresaKarađoz-begova medresaPedagoški zavodstručni savjetnik  
5.Seminar i stručni aktiv profesora biologije i hemije10.1.2019.10:00 sati Pedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
6.Stručni aktiv profesora likovne kulture10.1.2019.10:00 satiIV osnovna školaPedagoški zavodstručna savjetnica
7.Seminar za profesore engleskog jezika11.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
8.Seminar za profesore matematike11.1.2019.9:00 sati Osnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodUdruženje matematičara „Algoritam“ Mostarstručni saradnici
9.Seminar za profesore turskog jezika 12.1.2019.Institut „Yunuz Emre“Institut „Yunuz Emre“
10.Seminar za profesore historije14.1.2019.12:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnicastručni saradnik
Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
11.Sastanak koordinatora vannastavnih aktivnosti srednjih škola „Mirovni događaj“15.1.2019.10.00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
12.Seminar i stručni aktiv  profesora islamske vjeronauke16.1.2019.9:00 satiStrudentski hotel MostarPedagoški zavodstručni savjetnik
13.Seminar za profesore informatike17.1.2019.12:00 satiKulturni centar “Kralj Fahd”Pedagoški zavodstručni saradnik
14.Seminar za profesore fizike18.1.2019.10:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručni saradnik
15.Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola31.1.2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavoddr.sc Enisa Gološ 

                                                                                                                     v.d.direktorice

_______________

/dr.sc. Enisa Gološ/

Tematski roditeljski sastanak “Gdje nakon završene osnovne škole”

U četvrtak, 6.12.2018. godine u vremenu od 18:00 do 20:00 sati u velikoj Sali u Doma hercega Stjepana Kosače održan je tematski roditeljski sastanak ”Gdje nakon osnovne škole”, za sve roditelje učenika završnog razreda osnovnih škola s područja Grada Mostara.

Tematski roditeljski sastanak realizovali su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar, Grad Mostar, Asocijacija poduzetnika Hercegovine (APH) i osnovne škole uz podršku GIZ-a – Njemačkog društva za međunarodnu saradnju.

Cilj organizacije tematskog roditeljskog sastanka bio je informisanje roditelja o mogućnostima koje sa sobom nose stručna i tehnička zanimanja, ali i o stanju na tržištu rada. Istovremeno se ukazalo na važnost mentorskog programa „Moje znanje – Tvoje buduće zvanje“, kao alata koji služi u svrhu karijerne orijentacije i koji ima za cilj da pomogne učenicima prilikom odabira budućeg zanimanja.

Na roditeljskom sastanku prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i spotra Rašid Hadžović kao i drugi predstavnici Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, predstavnica Pedagoškog zavoda, predstavnici privrednog/gospodarskog sektora (IT i elektro, metal, poljoprivreda, turizam, građevinarstvo/graditeljstvo) koji su govorili o situaciji na tržištu i zanimanjima potrebnim u bosansko-hercegovačkim kompanijama, a posebno hercegovačkim kompanijama. Takođe je predstavljen vršnjački mentorski program “Moje znanje -Tvoje buduće zvanje”.

Ovakav oblik sastanka – tematski roditeljski sastanak prvi put se organizira u Mostaru i Hercegovini.

Trening “Moje znanje – tvoje buduće zvanje” (Karijerna orijentacija)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta zajedno sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar uz podršku GIZ-a organizovalo je treninge za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u sklopu projekta „Moje znanje-tvoje buduće zvanje“. Trening se održao u hotelu „Bristol“ 4., 5. i 6. decembra. Program koji su učesnici prošli namijenjen je srednjoškolcima koji se mogu prijaviti za ulogu mentora i osnovcima koji će imati priliku da se prijave kao mentorisani kako bi se bliže upoznali sa određenim zanimanjem. Program je osmišljen kao podrška karijernoj orijentaciji u osnovnim i srednjim školama.

Trening je prošlo 48 učesnika iz osnovnih i srednjih škola HNK-a .

Konkretni ciljevi treninga su se odnosili na osposobljavanje učesnika da:

> bolje shvate koncept, cilj, zadatke vršnjačkog mentorskog programa koji će se implementirati u školama,

> dobiju tačne informacije u vezi sa implementacijom i praćenjem svake pojedine aktivnosti u okviru vršnjačkog mentorskog programa,

> razviju umijeća komuniciranja i timskog rada, ali i preuzimanja odgovornosti za određene aktivnosti,

> steknu umijeća koja će im omogućiti da primijene na terenu čitav niz aktivnosti, vježbi, interaktivnih metoda koje će se koristiti u daljim aktivnostima,

> steknu osnovno znanje koje je neophodno za razvoj i unapređenje vršnjačkog mentorskog programa.

Razvoj kompetencije za izbor zanimanja kod učenika na osnovu ličnog koncepta konačno je cilj i preduslov za uspješnu vezu svijeta obrazovanja i svijeta rada. Važno je naglasiti da će kroz ovaj program mentori na jednostavan način informisati i uspostaviti vezu sa resursima u zajednici ali i motivisati učenike kako bi izgradili pozitivne stavove o određenim zanimanjima. U isto vrijeme, ovaj trening je stvorio jasnu sliku o postupku mentorisanja i ulozi mentora.

Izvještaj o realizaciji seminara za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja”

U sklopu saradnje TPO Fondacije iz Sarajeva, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškoga zavoda Mostar i Zavoda za školstvo održani su seminari za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“. Cilj seminara je osnaživanje školske zajednice u borbi protiv svih oblika nasilja unutar i izvan škole i podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja, kako bi se doprinijelo stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

U realizaciju projekta uključeno je 10 osnovnih škola iz Grada Mostara:

1. Osnovna škola Antuna Branka Šimića

2. Osnovna škola Ivana Gundulića

3. Osnovna škola Ilići

4. JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“

5. JU Osnovna škola „Zalik“

6. JU IV osnovna škola

7. Osnovna škola Ilije Jakovljevića

8. Treća osnovna škola

9. JU Osnovna škola „Gnojnice“

10. JU Osnovna škola „Blagaj“

U periodu od 23.10. do 14.11. 2018. godine u ovim školama održani su seminari na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/nastavnica i školskih pedagoga i pedagigica. Teme seminara bile su Sociologija roda i Rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je Emina Jusufbegović, stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a voditelji seminara bile su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo: Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

Ovaj seminar predstavlja jednu od planiranih aktivnosti u okviru programa TPO Fondacije koji se već tri godine uspješno provodi u partnerskim školama u Gradu Mostaru, a dio je Akcionog programa prevencije vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Sljedeća aktivnost koja doprinosi osnaživanju nastavnika i pedagoga odnosi se na pitanje traume koja utječe na kvalitet života i često je uzrok za činjenje ili trpljenje nasilja, biće održana 18. i 19. decembra 2018. godine.

Dodjela certifikata nastavnicima i profesorima

22. 10. 2018. godne u Centru za kulturu Mostar održana je završna manifestacija nakon uspješno završene obuke „Standardi nastavničke profesije“.

U uvodnom dijelu prisutnima se obratila dr. sc. Enisa Gološ, v. d. direktora Pedagoškog zavoda istakavši važnost ujednačenog razumijevanja standarda.

U isto vrijeme je istakla ulogu Pedagoškog zavoda koji je prepoznao važnost Standarda nastavničke profesije i krenuo u realizaciju ideje pripremanja radionica koje su prošli učesnici, njih 128, sa različitim stažom u obrazovanju.

Cilj radionica bio je, pored izgradnje, razvoja i jačanja nastavničkih kompetencija i interaktivna razmjena znanja i iskustva i stjecanje određenih vještina jačajući pri tome timski rad i individualnu odgovornost.

Nakon uspješno prođenih modula učesnici radionica su primjenili stečena znanja, vještine i kompetencije u nastavnom procesu, potom su izradili pripreme koje su provjerili u praksi. Rezultat takvog rada jest elektronski pripremljen Zbornik nastavnih priprema koji će poslužiti ne samo učesnicima obuke, već i svima onima koji žele da se profesionalno razvijaju i da šire svoje vidike u oblasti odgojno-obrazovnog procesa.

Prije podjele certifikata, sami učesnici obuke imali su priliku da iznesu svoja promošljanja:

1. Đenana Šegetalo, direktorica predškolske ustanove Dječji vrtići „Ciciban“ govorila ne na temu „Važnosti predškolskog odgoja za rast i razvoj djeteta“

2. Amela Prevljak, profesor razredne nastave Prve osnovne škole Konjic, Samir Begović, nastavnik bosanskog jezika i književnosti Osnovne škole „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“ i Sanja Kapetanović,

profesor matematike i fizike Karađoz-begove medrese govorili su na temu „Standardi zanimanja nastavničke profesije – iskustva i primjeri dobre prakse

3. Alija Hujdur, profesor Srednje mašinsko-saobraćajne škole, govorio je na temu „Od standarda zanimanja do NPP“

4. Huso Razić, pedagog Srednje škole Stolac, govorio je na temu „Uloga stručnih saradnika za rast i razvoj škole“.

Sama manifestacija je obogaćena muzičkim kompozicijama u interpretaciji Josipa Zubonje, učenika Muzičke škole I i II stupnja Mostar.

Na kraju je uslijedila dodjela certifikata učesnicima obuke koju su realizirali stručni savjetnici i v. d. direktora.

I ovaj put su za uspješnu realizaciju obuke bili zaslužni svi zaposlenici Pedagoškog zavoda kao i direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola koji su podržali nastavnike i profesore na njihovom putu stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Svakako posebne zasluge idu upravo njima, nastavnicima i profesorima koji su učestvovali u realizaciji obuke.

Cjelokupan program završne manifestacije je moderirao Meadin Mrndžić, profesor Karađoz-begove medrese Mostar.

Književno veče posvećeno Safvet-beg Bašagić

3. 10. 2018. godine u prepunoj sali „Kluba čitalaca“ na Luci (prostorijama Narodne biblioteke) održano je Književno veče posvećeno velikanu pisane riječi, Hercegovcu Safvet-begu Bašagiću.

Prisutnima se u ime organizatora obratila v. d. direktorice Pedagoškog zavoda ukazavši na ciljnu grupu – učenike srednjih škola, koji su u proteklih mjesec dana imali priliku da istražuju i da svoje misli i svoja zapažanja o Safvet-begu Bašagiću zapišu. U isto vrijeme je istakla važnost istraživanja i podizanja nivoa svijesti u toj oblasti u smislu motivisanja učenika da kroz istraživanje prošire svoje vidike u oblasti kulturne baštine Bošnjaka, da se upoznaju sa životom i djelom istaknutih Hercegovaca i Bosanaca prepuštenih zaboravu.

Direktor Narodne biblioteke gosp. Rasim Prguda prisutne je pozdravio u ime domaćina i istakao važnost organizovanja manifestacija ovakvog tipa kao i važnost dugogodišnje saradnje između Narodne biblioteke i Pedagoškog zavoda, koja se ogleda u organizovanju i drugih oblika: od promocije knjiga do promovisanja čitalačke kulture i važnosti čitanja.

O samom životu i djelu Safvet-bega Bašagića kao i njegovoj posebnosti kad je u pitanju stvaralaštvo Bošnjaka govorila je doc. dr. Irma Marić, dok je mr. sc. Nusret Omerika ukazao na važnost sjećanja i važnost pamćenja u kulturi i tradiciji Bošnjaka. Omerika je iznio važne podatke iz navedene oblasti i istakao ulogu Safvet-bega Bašagića u takvom prirodnom ambijentu, između Istoka i Zapada.

Studenti Fakulteta humanističkih nauka i učenici Karađoz-begove medrese Mostar govorili su stihove Safvet-bega Bašagića.

Cjelokupan program upotpunjen je muzičkim izvođenjem učenika Muzičke škole Mostar.

I na kraju samog programa, koji je vodio Meadin Mrndžić, prof. Karađoz-begove medrese, podijeljene su nagrade učenicima čiji radovi su ocijenjeni visokom ocjenom.

Književno veče

Safvet-beg Bašagić između Istoka i Zapada

Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar organizuje Književno veče posvećeno velikanu pisane riječi Safvet-begu Bašagiću.

Pozivamo sve zainteresirane da svojim prisustvom uveličanu navedeno Književno veče.

U uvodnom dijelu prisutnima će se obratiti dr. sc. Enisa Gološ, v. d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, Rasim Prguda, direktor Narodne biblioteke Mostar i mr. sc. Nusret Omerika, stručni savjetik u Pedagoškom zavodu Mostar.

Potom će učesnici: doc. dr. Irma Marić i Meadin Mrndžić, prof. govoriti o Safvet-begu Bašagiću, dok će stihove ovog velikana, Hercegovca, govoriti studenti Fakulteta humanističkih nauka i učenici Karađoz-begove medrese.

Književno veće će se održati u prostorijama Narodne biblioteke Mostar, Maršala Tita 182 „Klub čitalaca“ na Luci, u srijedu, 3. 10. 2018. godine.

Stručni aktiv profesora hemije i biologije

16.8.2018. u Pedagoškom zavodu Mostar održan je seminar na nivou Stručnog aktiva profesora hemije i biologije: Ljekovite biljke kroz STEM pristup poučavanju. Stručnu temu su pripremili profesori: mr. Jasmina Medar, mr. Aldin Boškailo, Madžida Čolakhodžić i Ismeta Domazet, prof. hemije. Pripremljena tema je ponudila različite aspekte o ljekovitim biljkama i njihovoj primjeni. Posebno su značajna bila istraživanja mr. Aldina Boškailo o broju ljekovitih vrsta na području BiH, te broju objavljenih stručnih publikacija o ljekovitim biljkama; aspekte biotehnologije i biotehnološku prozvodnju ljekovitih biljaka obradila je mr. Jasmina Medar, dok su o hemizmu i proizvodima od ljekovitih biljaka govorile profesorice: Madžida Čolakhodžić i Ismeta Domazet.

Profesori u gimnazijama i srednjim stručnim školama na području Mostara i Stoca su uradili integrisanje ishoda i indikatora iz Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u programe biologije i hemije.

Profesori su upoznati sa karakteristikama formativne procjene, matricama koje se koriste u definisanju kriterija i standarda. Zatim su prisutni trebali na primjeru STEM projekta: Ljekovite biljke, uraditi kriterije i standarde za formativnu procjenu prema prezentiranoj matrici.

Stručni aktiv se bavio nizom značajnih i aktualnih pitanja, te planiranjem aktivnosti za narednu školsku godinu.

Obuka mentora praktične nastave u preduzećima općine Konjic

Pedagoški zavod i Zavod za školstvo Mostar u saradnji sa Asocijacijom poduzetnika Hercegovine, Programom Prilika Plus, Razvojnom agencijom Prvi korak i uz podršku Vlade Švicarske 12., 13. i 14. septembra realizovao je trodnevnu obuku namijenjenu mentorima praktične nastave u preduzećima.

Navedena obuka je realizovana u Konjicu, a uključila je preduzeća/privredne subjekte koji djeluju na području općine Konjic.

Obuku je prošlo 12 osoba koji su po realizovanim interaktivnim radionicama dobili i certifikat za aktivno učešće.

Odaberite jezik »