Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives February 2019

Međunarodni dan maternjeg jezika

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika Pedagoški zavod Mostar i Narodna biblioteka Mostar organizovali su Poetski recital nadarenih učenika osnovnih škola HNK-a. Poetski recital je održan 21. 02. 2019. godine u prostorijama ”Kluba čitalaca” Narodne biblioteke Mostar. Svi nagrađeni učenici su imali priliku govoriti svoje stihove.
Nagrađeni učenici:
1. Džejla Malanović, IX razred, JU Osnovna škola „Suljo Čilić“, Jablanica
2. Džana Kazazić, VIIa razed, JU Osnovna škola „Mujaga Komadina“, Mostar
3. Jasmina Mušić, VII razred, JU Osnovna škola „Drežnica“
4. Ema Ćorić, IX razred, JU IV osnovna škola, Mostar
5. Hanan Begović, VIIIc razred, Osnovna škola „ Mustafa Ejubović- Šejh Jujo“
6. Hana Šunje, VIII razred, JU Osnovna škola „Bijelo Polje“ Potoci
7. Ajla Kolčić, VIII razred, JU Osnovna škola „Gnojnice“
8. Ajla Duro, IV razred, JU Osnovna škola „Zalik“
9. Iman Hafizović, VIIa, JU Osnovna škola „Blagaj“
10. Ilma Sulić, VIII razred, Druga osnovna škola Konjic
11. Medina Čolak, JU Osnovna škola Seonica
12. Enisa Gafić, Prva osnovna škola Stolac

Mostar, 22. 2. 2019. godine

Sastanak Aktiva direktora osnovnih i Aktiva direktora srednjih škola

31. 1. 2019. godine u sali KC „Kralj Fahd“ održan je sastanak Aktiva direktora osnovnih i Aktiva direktora srednjih škola.
Cilj sastanka bila je analiza rada škola osnovnih i srednjih iz različitig uglova sagledana, analiza rada Pedagoškog zavoda te predstavljanje aktivnosti Pedagoškog zavoda za period do kraja kalendarske 2019. godine.
U prvom dijelu sastanka prezentovana je: analiza godišnjih programa rada škola, analiza općih i užestručnih nadzora i analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju te predstavljen projekat za implementaciju zajedničke jezgre NPP u NPP HNK-a za osnovno obrazovanje.
U realizaciji sastanka učestvovali su: v. d. direktorice dr. sc. Enisa Gološ, šefice odjeljenja – Elvira Đidelija, dipl. iur., mr. sc. Meliha Spahić, stručni savjetnici – doc. dr. Amela Medar, dr. sc. Ahmed Husić, mr. sc. Nusret Omerika, mr. Tajma Guzin i Edna Haznadarević, prof.
Nakon navedenih analiza i predstavljanja aktivnosti za naredni period, učesnici aktiva su aktivno učestvovali u diskusiji koja je dovela do konkretnih zaključaka koji su se posebno odnosili za izmjene i dopune NPP, odnosno realizaciju navedenog projekta.

Odaberite jezik »