Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives October 2022

Ujednačavanje i usaglašavanje kriterija učeničkih postignuća

U skladu sa zaključcima i preporukama, koje su školama u HNK-u dostavljene pred početak školske 2022/23. godine, uslijedio je proces ujednačavanja i usaglašavanja kriterija ocjenjivanja učeničkih postignuća, kao jedan od prioriteta za realizaciju u tekućoj školskoj godini.

Potrebno je naglasiti da je Pedagoški zavod, poštujući Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama (“Službene novine HNK” 6/05), a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa pa samim tim i unapređenja učeničkih postignuća planirao i realizovao navedenu aktivnost. Ujednačavanje i usaglašavanje kriterija ocjenjivanja urađeno je u okviru nastavnih predmeta definisanih Nastavnim planom i programom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja na nivou Kantona te u skladu sa definisanim ishodima učenja (“Službene novine HNK” poseban broj, 2015).

Navedena aktivnost realizovana je kroz: sastanke stručnih aktiva na nivou Kantona, rad imenovanih radnih grupa, rad stručnih aktiva na nivou škola, stalne konsultacije tokom cjelokupnog procesa. Ključne osobe za realizaciju navedenih aktivnosti bili su: stručni/e savjetnici/e Pedagoškog zavoda i nastavnici/e razredne i predmetne nastave.

Prijedlog ujednačenih i usaglašenih kriterija ocjenjivanja kao jedan od odgovora na dobivene rezultate eksternih testiranja, osnovne škole primjenjuju eksperimentalno do kraja školske 2022/23. godine.

Važno je istaći da je za većinu nastavnih predmeta  urađeno ujednačavanje i usaglašavanje, tako da su za manji broj predmeta ostali u upotrebi kriteriji doneseni na nivou škole.

Konferencija povodom Dana učitelja ” Nova paradigma u obrazovanju”

Pedagoški zavod Mostar je 4. oktobra u Studentskom hotelu u Mostaru svečano obilježio još jedan značajan datum – Dan učitelja.

Tim povodom učesnike je u ime organizatora pozdravila direktorica Pedagoškog zavoda dr. sc. Enisa Gološ kazavši da “Biti odgajatelj, učitelj, nastavnik, profesor, odnosno prosvjetni radnik je najplemenitiji poziv, ali i najodgovorniji posao upravo radi očekivanja onih koje uče I podučavaju (…) a u isto vrijeme učitelji, nastavnici… se stalno i preispituju. Koliko su truda uložili u obrazovanje učenika, u kom smjeru su vodili generaciju, da li su bili prave vođe, mentori svojim učenicima, da li su to radili na način da znanje stave u funkciju, kako su utjecali na rast i razvoj mlade osobe, itd.”

Potom je istakla da “Učitelji nisu samo oni koji uče i podučavaju, oni i odgajaju, tako da je njihova uloga kompleksna.”

U zavšnom dijelu svoga govora nakon upućene čestitke, istakla je značaj  nastavničke profesije za razvoj i napredak društva uz naglasak da je važno raditi na svom stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju te se s poštovanjem odnositi prema učiteljima.

Pored direktorice Gološ u uvodnom dijelu prisutne je pozdravio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta dr. sc. Rašid Hadžović uputivši čestitke povodom Dana učitelja i istakavši značaj i ulogu učitelja u procesu odgoja i obrazovanja učenika. Potom je naveo niz projekata koji su realizovani u cilju poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.

Centralni dio Konferencije bio je posvećen predstavljanju primjera iz prakse u okviru sva tri nivoa obrazovanja čiji rad prati Pedagoški zavod Mostar:

Predškolski odgoj

Tema: Uloga i značaj predškolskog odgoja

Predavači: Vahida Kadić, profesor pedagogije

                  Sanida Hebibović, profesor pedagogije

                  Samira Vođo, dipl. nastavnik predškolskog odgoja

Osnovna škola

Tema: U susret kurikularnoj reformi

Predavač: Amela Kozić, magistar bosanskog jezika i književnosti

Srednja škola

Tema: Samoevaluacija nastavnika

Predavači: Đenita Hadžović, profesor njemačkog jezika i njemačke književnosti

Tema: Nova paradigma u srednjem stručnom obrazovanju

Predavač:Ahmet Pelko, direktor JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”

Tema: Stručno tijelo za procjenu, praćenje i upućivanje djece sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom  

Predavači: Mirna Mezit, magistar pedagogije,

                  Salem Čamdžić, magistar specijalne edukacije i rehabilitacije

                  Nizama Drljević, diplomirani psiholog

                  Lejla Lelić, defektolog-logoped

I najzad, kao uvod u samo predstavljanje primjera iz prakse bila je muzička izvedba Lene Masleša, učenice 4. razreda Muzičke škole I i II stupnja Mostar, što je upotpunilo sliku slavljenja profesije.

Odaberite jezik »