Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives April 2022

Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz predmeta Vjeronauka

23. aprila u prostorijama  Karađoz-begove medrese u Mostaru održano je takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz predmeta Vjeronauka. Organizator ovogodišnjeg takmičenja su Pedagoški zavod Mostar i Muftijstvo mostarsko. Učešće na takmičenju uzeli su učenici osmih i devetih razreda kao i učenici prvog razreda srednje škole.

Pored takmičarskog dijela u kojemu su učenici imali priliku da pokažu nivo usvojenog znanja i realizovane ishode učenja iz predmeta Vjeronauka, ovakav oblik okupljanja predstavlja i druženje učenika.

Najbolje rezultate ostvarili su učenici:

Osnovne škole

VIII razred

 1. Samra Karadža, JU Osnovna škola ”Zalik” Mostar
 2. Lejla Hodžić, JU Osnovna škola ”Seonica” Konjic
 3. Selman Krhan, JU Osnovna škola ”Gnojnice” Mostar

IX razred

 1. Anel Zekić, JU Osnovna škola “Vrapčići” Mostar
 2. Hamza Hodžić, JU Osnovna škola ”Zalik” Mostar
 3. Sedina Graho, JU Osnovna škola ”Parsovići” Konjic

Srednje škole

I razred

 1. Nizama Šuta, JU Druga gimnazija Mostar
 2. Ajla Kurtović, JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar
 3. Dželila Arnaut, JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Nakon proglašenja najuspješnijih takmičara, uručene su im prigodne nagrade i diplome.

Kantonalno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz engleskog jezika

Ovogodišnje takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a održano je u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar, a uz podršku Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, koji je uradio pripreme prije samog takmičenja izradivši Katalog za osnovne i Katalog za srednje škole.

Potom su pripremili testove i realizovali takmičenje 16. 4. 2022. godine.

Pored navedene podrške Internacionalnog univerziteta iz Sarajeva, podršu u realizaciji takmičenja Pedagoški zavod je i ovaj put imao u KC “Kralj Fahd” jer je takmičenje realizovano u prostorijama Centra.

Na takmičenju je učestvovao 31 učenik osnovnih škola i 43 učenika srednjih škola.

Takmičenje učenika srednjih škola iz hemije

Kantonalno takmičenje iz hemije u kategoriji srednjih škola održano je 19. aprila 2022. godine u prostorijama  KC “Kralj Fahd” s početkom u 10:00 sati. Takmičenje se sastojalo iz dva dijela. Prvi dio takmičenja odnosio se na testiranje učeničkih postignuća, a drugi dio takmičenja činila je prezentacija istraživačkih projekata na različite teme.

ČLANOVI KOMISIJE:

 1. Doc. dr. Amela Medar, predsjednik
 2. Dr. sc. Enisa Gološ, član
 3. Dr. sc. Ahmed Husić, član
 4. Amela Begović, prof., član
 5. Sanela Kreso, prof., član

Pored članova Komisije doprinos takmičenju iz hemije dali su članovi tima profesora-mentora koji su radili ispravke testova, te osoblje KC “Kralj Fahd”.

Ispravku testova i zbrajanje bodova radila je Komisija u sastavu:

 1. Amela Begović
 2. Sanela Kreso
 3. Elma Ćorić Kajtaz
 4. Elma Bubalo Šipčić
 5. Emina Vujinović Mehremić.

Ispravljeni testovi i konačni rezultati  testiranja pod šiframa  dostavljeni su članovima kantonalne komisije.

Izvještaj  komisije o održanom kantonalnom takmičenju iz hemije „Hemija istraživanjem“ u kategoriji srednjih škola

Na takmičenje je prijavljeno  11 srednjih škola  i  22 učenika koju su u timovima predstavljali škole iz kojih dolaze.

Najbolje rezultate na testu postigli su učenici:

 1. mjesto: Ilajda Šuta,  Druga gimnazija Mostar
 2. mjesto: Lejla Mujić, Srednja politehnička škola Mostar
 3. mjesto: Faris Suljić, Srednja škola Konjic

Najbolje rezultate u istraživanju i predstavljanju rezultata istraživačkih projekata postigli su učenici iz slijedećih škola:

PRVO MJESTO:

Druga gimnazija Mostar

Mentori: Elma Ćorić Kajtaz

              Mira Đajo-Begić

Učenice:   Ilajda Šuta

                Mediha Fajić

DRUGO MJESTO:

Srednja škola Konjic

Mentori: Elma Bubalo

               Arnel Veljković

Učenici: Faris Suljić

               Anes Lapo

TREĆE MJESTO:

Srednja medicinska škola Mostar

Mentori: Ismeta Domazet

              Dženada Mehremić

Učenice: Nađa Nezirić

               Merima Kurtović

Takmičenje učenika srednjih škola iz informatike

11. 4. 2022. godine u prostorijama Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru održano je Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz informatike prema oblastima:

– Osnove informatike

– Programiranje C++

– Programiranje HTML/CSS

Učešće na takmičenju uzelo je 48 takmičara – učenika iz deset srednjih škola.

Ovogodišnje takmičenje održano je u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar, a uz podršku Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru.

Rezultati-Kantonalnog-takmičenja-iz-informatika-2022.

Olimpijada njemačkog jezika – Deutscholympiade 2022

9. aprila u prostorijama Gimnazije Mostar održano je takmičenje – Olimpijada njemačkog jezika – Deutscholympiade 2022 u skladu sa propozicijama:

A2 – učenici osnovnih škola

B1 i B2 – učenici srednjih škola.

Na takmičenju koje okuplja učenika oba NPP učestvovalo je 45 učenika.

Takmičenje je organizovalo Udruženje profesora njemačkog jezika (BHDLV) i Goethe-Institut Sarajevo uz podršku Pedagoškog zavoda Mostar, Zavoda za školstvo Mostar i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a.

Rezultati-Kantonalnog-takmičenja-iz-njemačkog-jezika-2022.

Kantonalno takmičenje iz fizike

U subotu, 2. aprila u prostorijama KC „Kralj Fahd“ u Mostaru  održano je Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih i srednjih škola. Uz podršku nastavnika i profesora fizike organizaciju takmičenja ove školske godine je preuzeo Pedagoški zavod Mostar.

Na takmičenju su učestvovali učenici završnih razreda osnovne škole, njih 25 i učenici srednjih škole, njih 44, u skladu sa oblastima:

 • A1 – MEHANIKA,
 • A – MEHANIKA I TERMODINAMIKA,
 • B – ELEKTROMAGNETIZAM, OSCILACIJE I TALASI,
 • C – OPTIKA, ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA
 • D – CJELOKUPNA FIZIKA.

Takmičenje je uspješno završeno, a prvoplasirana tri učenika devetih razreda osnovne škole i prvoplasirana tri učenika srednjih škola prema oblastima imaju priliku sa učestvuju na Federalnom takmičenju.

Rezultati-Kantonalnog-takmičenja-i-z-fizike-2022.

Odaberite jezik »