Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives April 2023

Realizovano testiranje učeničkih postigniuća u srednjim školama HNK-a

26. 4. 2023. godine u srednjim škola Hercegovačko-neretvanskog kantona realizovano je testiranje učeničkih postignuća iz dva predmeta: Bosasnkog jezika i književnosti i Matematike. Testiranjem su bili obuhvaćeni učenici prvog razreda gimnazije (Bosanski jezik i književnost) i učenici drugog razreda gimnazije i drugog razreda tehničkih škola (Matematika).

Ključni ciljevi testiranja postignuća učenika prvog i drugog razreda srednjih škola iz navedenih predmeta su:

  • Ispitati i utvrditi nivo postignuća učenika u odnosu na nastavne sadržaje/ishode učenja definisane u NPP-u  za nastavne predmete: Bosasnki jezik i književnost (prvi razred) i Matemtika (drugi razred)
  • Planiranje, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa u narednoj školskoj godini, između ostalog zasnivati na rezultatima testiranja učeničkih postignuća, te definisanim koracima koji su zasnovani na jasnim, pouzdanim, relevantnim, tačnim informacijama, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, a samim tim i unapređenja učeničkih postignuća u svim segmentima.

Testiranje su realizovali eksterni testatori, koje je imenovao ili angažovao Pedagoški zavod Mostar uz podršku internih testatora koji su imenovani na nivou škola u kojima je realizovano testiranje. Sama organizacija i realizacija testiranja je protekla u skladu sa planiranim, tako da se zahvaljujemo direktorima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola na podršci prilikom realizacije testiranja, kao i drugim učesnicima koji su učestvovali u navedenom procesu, a između ostalih i mlađim kolegama, pripravnicima u Pedagoškom zavodu Mostar.

Uz podršku svih navedenih aktera Pedagoški zavod Mostar uspio je da realizuje još jednu veoma važnu aktivnost na putu podizanja nivoa kvaliteta u obrazovanju.

Kantonalno takmičenje iz informatike, 2023.

12. aprila 2023. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar te u saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta “Džemal Bijedić”u Mostaru održano je Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola HNK-a. Na takmičenju je učestvovalo šezdeset i dvoje takmičara iz deset srednjih škola i to dvadeset i dva učesnika su se takmičilo iz oblasti Osnove informatike, dvadeset I jedan učesnik iz oblasti Programiranje C++, te devetnaest takmičara iz oblasti Web programiranje HTML/CSS.

Takmičenje je proteklo bez ikakvih poteškoća i nedoumica, a učenici su na osnovu mjerenja dostignutog nivoa znanja, vještina i ličnih kompetencija ostvarili i uspjeh te se plasirali na određena mjesta u skladu sa kriterijima mjerenja.  

Kantonalno takmičenje iz fizike

1. aprila 2023. godine održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Domaćin ovogodišnjeg takmičena za učenike osnovnih škola bila je Osnovna škola “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” a za učenike srednjih škola Srednja škola Jablanica. Takmičenje je proteklo u pozitivnoj atmosferi i na zadovoljstvo svih učesnika takmičenje bila je korektno i profesionalan način realizovano. Učenici koji su postigni najbilje razultate i plasirali se na prva tri mjesta imaju priliku da učestvuju na Federalnom takmičenju iz fizike, koje će se održati 15. 4. 2023. godine na Prirodno.matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Odaberite jezik »