Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives May 2021

Treći simpozij o bosanskom jeziku

20. i 21. maja 2021. godine održan je Treći simpozij o bosanskom jeziku. Zbog pandemije izazvane virusom korona održavanje Trećeg simpozija nije bilo u realnom svijetu u Mostaru, već je održano putem ZOOM platforme s centralnim dijelom iz samog Instituta za jezik u Sarajevu. No, bez obzira na način realizacije planiranog Simpozija, samo održavanje navedenog naučnog skupa podražao je Pedagoški zavoda Mostar, kao jedan od partnera.

Tokom dvodnevnog programa organizovanog u četiri sesije predstavljeno je oko 50 radova: od jezika bosanskih pisanih spomenika preko komparativnih i kontrastivnih istraživanja na temu kako bosanskog tako i drugih jezika, organskih idioma bosanskog jezika, odnosa bosanskog jezika i medija do standardog bosanskog jezika i savremenih bosnističkih istraživanja.

Pored učešća u vidu izlaganja radova na zadatu temu naših nastavnika/profesora sa različitih nivoa obrazovanja HNK-a, važno je istaći da je podršku samoj realizaciji Simpozija dao veći broj nastavnika i profesora koji su svojim prisutvom podržali Simpozij.   

Primjeri dobre prakse ’21

Godinu dana rada na daljinu je iza nas u  odgojno-obrazovnom procesu. To je dug vremenski period u kojemu su učitelji/nastavnici/profesori (odgojno-obrazovni zaposlenici)  realizovali niz časova, učili i podučavali na različite načine sve u cilju ostvarenja postavljenog cilja, a to je da se planirano u okviru godišnjeg plana rada iz oblasti jednog predmeta i realizuju. Pored toga, trebalo je pratiti, procjenjivati usvojenost nastavnih sadržaja i ostvarenost ishoda učenja.

Većina odgojno-obrazovnih zaposlenika nije imala ni potrebne kompetencije za rad na daljinu, ali proces je tekao i učilo se u hodu. Neki od njih su uspješnije i jednostavnije se nosili sa izazovima videći u tome dobru stranu učenja i podučavanja, ako se zanemari jedan psihički pritisak koji su svi osjećali.

Dakle, u kontekstu vremena u kojem se radilo došlo se na ideju da neki od primjera budu i predstavljeni na  skupu profesora srednjih škola koji se tradicionalno realizuje u mjesecu maju svake godine. I za razliku od prethodnih godina kada su u centru interesovanja bile vannastavne aktivnosti u srednjim školama HNK-a, ove godine je to bila redovna nastava, realizacija nastavnih sadržaja, ostvareni ishodi učenja, praćenje i procjenjivanje učeničkih postignuća.

Stoga je Pedagoški zavod Mostar uputio poziv školama da se prijave profesori srednjih škola HNK-a koji će predstaviti primjere svoje dobre prakse.

Odaberite jezik »