Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives October 2019

Aktiv stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola HNK-a

19. i 20. augusta održani su sastanci stručnih aktiva stručnih saradnika osnovnih i srednjih  škola HNK-a. Na sastancima je bilo prisutno ukupno 29 učesnika.

Tokom prvog dijela sastanka govorilo se, između ostalog,  o metodologiji izrade godišnjeg plana i programa rada škole za osnovne i srednje škole.

Zatim je predstavljena „Škola mišljenja“ i „Škola vrijednosti“ uz najavu  programa obuke za zainteresirane odgojno-obrazovne zaposlenike osnovnih i srednjih škola HNK-a.  

U drugom dijelu sastanka realizovana je radionica tokom koje je korištena jedna od strategija – „Drvo problema“. Radi se o strategiji koja je zanimljiva radi same analize određenih problema, odnosno na nju se može gledati kao na vizuelno prezentovanje problema kroz njegove uzroke i posljedice. Navedena strategija može biti od velike pomoći stručnim saradnicima u radu sa učenicima, roditeljima ali i nastavnicima.

AKTIV NASTAVNIKA I PROFESORA BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Stručni aktiv nastavnika i profesora bosanskog jezika i književnosti održan je 28. 8. 2019. god. u Narodnoj biblioteci na Luci u Mostaru. Rasprava se vodila o organizovanju takmičenja i testiranja u nastavi bosanskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2019/ 20. godini.

Prezentaciju oglednog časa iz gramatike-nastavna jedinica Glasovne promjene u IX razredu osnovne škole uradio je kolega Hilmo Selimotić, dok je drugu pod naslovom Povratna zamjenica sebe ili se uradio kolega Samir Begović.

Također je razgovarano o učešću na kulturnim manifestacijama i literarnim konkursima u narednom periodu.

The gallery was not found!

Aktiv direktora osnovnih i srenjih škola HNK-a

Sastanak direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a održan je 26. 8. 2019. godine u zgradi Osnovne škole „Zalik“ u Mostaru. Na sastanku su bili prisutni svi savjetnici Pedagoškog zavoda Mostar, šefovi odjeljenja i v. d. direktorice, koja je vodila sastanak.

Cilj sastanka bila je analiza aktivnosti Pedagoškog zavoda u periodu januar – august 2019. godine, tako da su tokom sastanka savjetnici i šefica Odjeljenja za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje predstavili rezultate analize na implementaciji zajedničke jezgre NPP za osnovni odgoj i obrazovanje, analizu uspjeha učenika u učenju i vladanju i analizu prijedloga metodologije za izradu godišnjih planova i programa rada osnovnih i srednjig škola.

Rezultate analize istraživanja na temu ocjenjivanja učeničkih postignuća prisutnima su predstavili pripravnici koji svoj staž obavljaju u Pedagoškom zavodu.

The gallery was not found!

Razmjena iskustava iz projekta „Ja biram stručno obrazovanje“

Susret eksperata i ekspertkinja projekta „Ja biram stručno obrazovanje“ projektnih regija (HNK-a, BPK-a, RS) održan je 19. 9. 2019. godine u Blagaju (HNK). Na sastanku su učestvovali predstavnici Pedagoškog zavoda Mostar kao i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a koji su predstavili svoja iskustva pomenutog projekta.

Odaberite jezik »