Svečano obilježen Dan Pedagoškog zavoda Mostar

6. juna 2022. godine u Centru za kulturu Mostar svečano je obilježen Dan Pedagoškog zavoda Mostar. To je bila prilika da se učesnicima takmičenja u školskoj 2021/22. godini, koji su ostvarili zapažene rezultate, uruče diplome i nagrade. Pored nagrađenih učenika, na svečenosti su bili prisutni i njihovi nastavnici/profesori, roditelji, direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, stručni saradnici, kao i predstavnici institucija sa kojima Zavod ostvaruje uspješnu saradnju i koji su kao partneri Zavoda učestvovali u realizaciji takmičenja. Prije svega to je KC “Kralj Fahd” koji je pored prostora osiguravao i adekvatnu opremu za realizaciju takmičenja,  potom Narodna biblioteka Mostar, IC Štamparija Mostar, Udruženje matematičara “Algoritam”, Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine BHDLV, Goethe Institut Sarajevo, Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru, Škola engleskog jezika (ELS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Muftijstvo mostarsko, Institut “Yunus Emre” Mostar, Muzej Hercegovine kao i niz pojedinaca koji su svojim angažmanom podržali ili direktno učestvovali u realizaciji takmičenja.

Pored pomenutih institucija, potrebno je istaći ulogu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a koje je i ovaj put podržalo realizaciju takmičenja kroz nagrade učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate plasiravši se na jedno od prva tri mjesta.

I najzad, podršku u realizaciji svečanog dijela programa dali su učenici Muzičke škole I i II stupnja Mostar: Maja Prusina, I razred srednje muzičke škole (odsjek violina), Benedikt Ostojić, III razred srednje muzičke škole (odsjek gitara), Lena Masleša III razred osnovne muzičke škole (odsjek gitara) i Hana Pehilj, I razred osnovne muzičke škole (odsjek klarinet).

Ovogodišnje obilježavanje Dana Zavoda, onako kako se to tradicionalno radilo i prethodnih godina, imalo je za cilj predstaviti postignute odlične rezultate učenika osnovnih i srednjih škola na nivou Kantona u školskoj 2021/22. godini.

Aktivnosti na promociji znanja, vještina i stavova počele su u mjesecu oktobru 2021. proglašenjem najboljih literarnih radova na temu: Rušenje ustaljenih stereotipa kroz lik Fatime u romanu “Skretnice” Jasmine Musabegović, kada je obilježen Dan pismenosti i Dan knjige, potom je timskom izradom petominutnog filma na temu: Gdje li je ta, Odakle je, Kuda je ta Bosna rekti” obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Povodom 21. februara – Međunarodnog dana maternjeg jezika održan je poetski recital, kada su proglašena najbolja ostvarenja mladih pjesnika Hercegovine.

Svečana akademija povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, na temu “Možda ima ljepših, ali nema dražih” realizovana je krajem februara.

U periodu od 26. marta do 10. maja slijedila su takmičenja iz: matematike (26. marta), iz fizike (2. aprila), iz njemačkog jezika (9. aprila), iz informatike (11. aprila), iz engleskog jezika (16. aprila), iz hemije (19. aprila), iz islamske vjeronauke (23. aprila),  iz turskog jezika (7. maja), iz historije (9. maja) i iz bosanskog jezika i književnosti (10. maja).

Dakle, u školskoj 2021/22. godini ukupno je realizovano 14 takmičenja na kojima je učestvovalo 620 učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a.

Bilo je zahtjevno, jer za većinu predmeta/oblasti Pedagoški zavod Mostar nije imao zaposlene stručne savjetnike pa su angažovani zaposlenici iz drugih ustanova i institucija, ali dobiveni izvrsni rezultati svaki put su davali podsticaj da se ide naprijed. Organizovana kantonalna takmičenja omogućila su učenicima prohodnost na više nivoe, na federalna takmičenja pa i šire.

Na samom početku svečanosti prisutnima se obratila v. d. direktorice Pedagoškog zavoda Mostar dr. sc. Enisa Gološ koja je ukazala na važnost svečanog obilježavanja postignutih odličnih rezultata učenika osnovnih i srednjih škola na takmičenjima u školskoj 2021/22. godini. Potom se pristnima obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović koji je i prvonagrađenim učenicima dodijelio nagrade.

Tokom dodjele nagrada, učesnicima svečanosti obratili su se: Emir Šehović, Šerif Bojičić, Đenita Hadžović, Miralem Isić i Yunus Dilber kao partneri Pedagoškog zavoda u realizaciji pojedinih takmičenja.

Pored predstavljanja rezultata kantonalnih takmičenja, ove godine su na svečanosti predstavljeni i drugi rezultati rada Pedagoškog zavoda u period od 2020. do 2022. godine, budući da u periodu pandamije izazvanje virusom SARS Co2 2 nije bilo prilike za ovakvo obilježavanje Dana Zavoda i predstavljanje rezultata rada na godišnjem nivou.  

 Naravno, sve ovo, kao što je i navedeno ne bi bilo moguće bez angažmana pojedinaca kojima su na samoj svečanosti uručene i prigodne zahvalnice.