Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives May 2022

Testiranje učeničkih postignuća

U svim osnovnim školama HNK-a koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku realizovana su testiranja postignuća učenika četvrtog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole iz slijedećih nastavnih predmeta:

Bosanski jezik i književnost (sedmi razred) – 26. 4. 2022.,

Hemija (deveti razred) – 26. 4. 2022.

Matematika (četvrti razred) – 11. 5. 2022.

Matematika (osmi razred) – 11. 5. 2022.

 Cilj testiranja postignuća učenika iz svakog od nastavnih predmeta su:

 • Ispitati i utvrditi nivo postignuća učenika četvrtog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovnog odgoja i obrazovanja u odnosu na ishode učenja definisane u NPP-u za nastavne predmete: Bosanski jezik i književnost (sedmi razred), Matematika (četvrti i osmi razred) i Hemija (deveti razred).
 • Planiranje, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa u narednoj školskoj godini, između ostalog zasnivati na rezultatima testiranja učeničkih postignuća, te definisanim koracima koji su zasnovani na jasnim, pozudanim, relevantnim, tačnim informacijama, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, a samim tim i unapređenja učeničkih postignuća u svim segmentima.

Testiranje su realizovali zaposlenici Pedagoškog zavoda i vanjski saradnici kao eksterni testatori. Pored eksternih testatora u proces tesriranja bili su uključeni i interni testatori (zaposlenici iz škole) u kojoj se realizovalo testiranje.

Nakon realizovanog testiranja, uslijedilo je ispravljanje testova, koje su radili stručni savjetnici, eksterni testatori i vanjski saradnici Zavoda.  

U narednom period, nakon urađene analize, bit će predstavljeni rezultati testiranja.

Takmičenje recitatora

Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola u recitovanju održano je 10. maja 2022. godine u Kulturnom centru “Kralj Fahd” u Mostaru. Na takmičenju je učestvovalo 15 učenika osnovnih škola HNK-a.

Četveročlani žiri je imao težak zadatak, jer su na takmičenju uzeli učešće samo oni takmičari koji imaju posebno umjeće u recitovanju. Način predstavljanja bio je transparentan, tako što su sci učesnici imali priliku da sa svojim nastavnicima prate recitovanje drugih. Nakon tog prvog dijele, uslijedilo je zbrajanje bodova te proglašenje najboljih.

 1. mjesto: Amila Moro, Osnovna škola Seonica i

             Davud Mušinović, Prva osnovna škola Konjic

 • mjesto: Zina Ivković, Osnovna škola „“Suljo Čilić” Jablanica
 • mjesto: Lamija Zlomužica, Druga osnovna škola Konjic

I najzad, nakon takmičarskog dijela uslijedio je revijalni dio, gdje su takmičari mogi predstaviti svoj rad uz muzičku pratnju. 

Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz turskog jezika

Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa institutom Yunus Emre učestvovao je i ove godine u organizovanju takmičenja iz turskog jezika. Na takmičenju su bila prisutna 54 učenika iz osnovnih i srednjih škola HNK-a koji izučavaju turski jezik kao drugi strani jezika.

Takmičenje se sastojalo iz više segmenata, nakon čega su članovi komisija sumirali postignute rezultate učesnika takmičenja i izdvoji slijedeće učenika koji su postigli najbolje rezultate:

OSNOVNA ŠKOLA

VII razred

 1. Šejma Potur, Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”, Mostar
 2. Džejla Lapo, Osnovna škola Čelebići
 3. Amila Tulić, Osnovna škola Gnojnice

VIII razred

 1. Šejma Šabanagić, Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”, Mostar
 2. Rejhana Pobrić, Osnovna škola Gnojnice
 3. Lejla Hodžić, Osnovna škola Seonica

IX razred

 1. Adna Prevljak, Prva osnovna škola Konjic
 2. Amina Špago, Osnovna škola Vrapčići
 3. Aida Crnalić, Osnovna škola Gnojnice

SREDNJA ŠKOLA

I razred

 1. Lejla Drkić, Srednja škola KOnjic
 2. Džejna Gostevčić, Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
 3. Nejla Crnalić, Srednaj građevinska škola

II razred

 1. Hana Jelovac, Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić”, Mostar
 2. Ibrahim Ali Šoljić, Srednja škola Konjic
 3. Nadija Nezirić, Srednja škola Jablanica

III razred

 1. Edina Macić, Srednja građevinska škola Mostar
 2. Lamija Dženetić,Srednja škola Konjic
 3. Harisa Terko,Druga gimnazija Mostar

IV razred

 1. Alma Jusufbegović, Srednja škola Konjic
 2. Nejra Zolj, Srednja medicinska škola Mostar
 3. Amina Husnić, Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić”, Mostar

Takmičenje učenika srednjih škola iz historije

Pedagoški zavod Mostar ove godine je organizovao niz takmičenja, a jedno od njih je takmičenje učenika srednjih škola iz historije. Tokom proteklih mjeseci učenici su radili na realizaciji projekta izrade kratkih filmova na temu “Borba protiv fašizma”. Učenici su u planiranom vremenskom okviru, a u skladu sa smjernicama za izradu filmova, uradili zadatak i dostavili u Pedagoški zavod. Potom je Komisija ocijenila radove i izdvojila tri najbolja rada koji će biti predstavljeni široj javnosti 9. maja 2022. godine u Muzeju Hercegovine u Mostaru s početkom u 12.00 sati.

Ovo je još jedan od primjera realizacije niza aktivnosti, posebno takmičenja, gdje je Pedagoški zavod Mostar imao podršku drugih institucija, u ovom primjeru je to podrška Muzeja Hercegovine, jer će se upravo 9. maja u Muzeju Hercegovine realizovati projekcija filmova i posjeta pojedinim lokalitetima Muzeja Hercegovine. Zapravo, ovo će biti prilika za druženje učenika srednjih škola HNK-a koji su kroz učešće u realizaciji projekta – izrade kratkog filma, skrenuli pažnju  na obilježavanje važnog datuma iz historije, Dana pobjede nad fašizmom. Ovakav oblik zajedničkog rada Pedagoškog zavoda Mostar i Muzeja Hercegovine u realizaciji ovog i sličnih projekata koji su od posebne važnosti, ne samo za HNK-a, Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli svijet zaslužuje posebnu pažnju.

Učešće u samom takmičenju uzelo je jedanaest srednjih škola HNK-a, koji su kroz izradu kratkih filmova pokazali svoju kreativnost, a u isto vrijeme su na autentičan način iskazali svoje viđene teme koju su obradili.

Komisija je na osnovu zadatih kriterija ocijenila radove i odabrala 3 najbolja koji predstavljaju rad učenika iz slijedećih škola:

 1. Gimnazija Mostar

učenici: Tarik Begić, Ilhana Husović, Džan Omeragić i Riad Guzin

 • Srednja medicinska škola Mostar

učenici: Elisa Gafić, Lamija Šator, Alis Lešo i Omer Sejfić

 • Srednja elektrotehnička škola “Salih-Salko Ćurić” Mostar

učenici: Tarik Čolić, Amar Obradović, Aid Mustafić i Zlatan Zlomušica

Odaberite jezik »