Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Blog

Dan Pedagoškog zavoda Mostar

Mostar. Među najbrojnijim učesnicima svečanosti bili su učenici osnovnih i srednjih škola koji su na kantonalnim takmičenjima u školskoj 2022/23. postigli zapažene rezultate plasirajući se na jedno od prva tri mjesta kao i njihovi mentori nastavnici/profesori.

Na samom početku prisutnim se obratila direktorica Pedagoškog zavoda  dr. sc. Enisa Gološ istakavši da su aktivnosti  na promociji učeničkih postignuća u školskoj 2022/23. počele u septembru 2022. godine  obilježavanjem Svjetskog dana pismenosti, potom je u februaru obilježen Dan maternjig jezika. Obje manifestacije Pedagoški zavoda Mostar realizovao je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar. Povodom je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pedagoški zavod Mostar obilježio uz podršku IC Štamparije Mostar raspisivanjem konkursa za najbolji literarni rad.

Intenzivni rada na promociji učeničkih postignuća vezan je za period od 11. marta do 29. aprila, kada su realizovana takmičenja iz turskog jezika, njemačkog jezika, fizike, matematike, engleskog jezika, vjeronauke i informatike.  

Pored takmičenja koja su uključila oko 410 učenika, Pedagoški zavod je realizovao i testiranja učeničkih postignuća iz matematike i hemije u osnovnim školama te bosasnkog jezika i književnosti u 1. razredu gimnazije i matematike u 2. razred gimnazije i 2. razredu u tri tehničke škole, gdje je bilo uključeno oko 2047 učenika.

Tokom svog izlaganja direktorica Gološ zahvalila se pojedincima i institucijama koje su podržale takmičenje i testiranje učeničkih postignuća, što je dodjelom zahvalnica potvrđeno.

Na kraju izlaganja istakla je da su zaposlenici Pedagoškog zavoda posebno ponosni na izradu prijedloga izmijenjenog nastavnog programa za osnovnu školu zasnovanog na ishodima učenja i koncipiranog u skladu sa zahtjevima međunarodnih istraživanja i testiranja. Nevedeni prijedlog nastavnog programa realizovan je uz podršku nastavnika i direktora osnovnih škola HNK-a.

Prisutnima se potom obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović.

Nakon uvodnih izlaganja slijedila je dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima i školama.

Dan predškolskog odgoja

3. juna na Sveučilištu u Mostaru radno je obilježen Dan predškolskog idgoja. Organizatori navedenog događaja su predškolske ustanove, Pedagoški zavod i Zavod za školstvo Mostar. Ovaj značajan događaj za predškolske ustanove, koji je okupio oko 250 učesnika iz predškolskih ustanova HNK-a, otvorila je dr. Marina Zeleničić, stručna savjetnica u Zavodu za školstvo Mostar, potom se između ostalih učesnicima obratila i direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, koja je istakla važnost predškolskog odgoja kao osnove u sistemu odgoja i obrazovanja. Stoga mu je potrebno posvetiti više pažnje i ulagati i u ovaj segment ogdoja i obrazovanja jednako kao i ostale koje prate Zavodi (Pedagoški zavod i Zavod za školstvo). Organizovanje Dana predškolskog odgoja jest početak rada u cilju afirmacije i skretanja pažnje šire javnosti na ulogu predškolskog odgoja.

Nakon uvodnih obraćanja, učesnici su imali priliku da prate plenarno izlaganje te da u okviru četiri radionice učestvuju u skladu sa interesovanjima. Ponuđene su slijedeće radionice:

 • Fraktalno crtanje
 • Kreativna čitaonica Tete Pričalice
 • Muzičko-mtodičko kompetencije odgajatelja
 • Uloga lutke

Takmičenje iz islamske vjeronauke, 2023.

Regionalno takmičenje iz nastavnog predmeta Islamska vjeronauka za učenike osmih, devetih razreda osnovnih i prvih razreda srednjih škola održano je u Karađoz-begovoj medresi.

Organizatori takmičenja su bili: Pedagoški zavod Mostar i Muftijstvo mostarsko. Na takmičenju je učestvovalo 53 učenika osnovnih i srednjih škola iz Mostara, Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine, Prozora i Livna.

Prisutnima se na početku obratio tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara koji je prenio selame muftije mostarskog mr. Salem-ef. Dedovića i čestitao svim učenicima koji su kroz svoja školska takmičenja bili najbolji i koji su tako dobili pravo učešća na regionalnom takmičenju.

Potom je dr. Ahmed Husić, koji je i pripremio zadatke za takmičenje, objasnio propozicije i pravila takmičenja.

Na ovogodišnjem takmičenju najbolje rezultate ostvarili su: 

I razred srednjih škola

 1. Harisa Nazdraić, učenica JU Druga gimnazija Mostar
 2. Sedina Graho, učenica JU Srednja škola Konjic
 3. Lamija Lizde, učenica JU Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić” Mostar

IX razred osnovnih škola

 1. Lejla Hodžić, učenica  JU Osnovna škola “Seonica”
 2. Samra Karadža, učenica JU Osnovna škola “Zalik” Mostar
 3. Lejla Obradović, učenica JU Prva osnovna škola Stolac

VIII razred osnovnih škola

 1. Laila Kević, učenica JU Osnovna škola “Zalik” Mostar
 2. Almin Duro, učenik JU Osnovna škola “Šćipe”
 3. Adina Aličić, učenica JU Osnovna škola “Blagaj”

U ekipnoj konkurenciji srednjih škola prvo mjesto pripalo je JU Druga gimnazija Mostar, drugo mjesto osvojila je JU Srednja škola Konjic, a trećeplasirana je bila JU Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić” Mostar.

Za najbolju osnovnu školu proglašena je JU Osnovna škola “Zalik” Mostar, drugo mjesto osvojila je JU Osnovna škola“Vrapčići” Mostar, a trećeplasirana je bila JU Osnovna škola “Seonica”.

Diplome pobjednicima takmičenja i prigodne nagrade dodijelili su tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara, pomoćnik direktora Karađoz-begove medrese za internat mr. Suad Mujakić i savjetnik za islamsku vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar dr. Ahmed Husić.

Najuspješniji takmičari predstavljat će Muftijstvo mostarsko na X državnom takmičenju koje organizuje Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a koje će biti održano 20. maja 2023. godine.

Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika

15. aprila je u Srednjoj školi u Konjicu održano Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. Na takmičenju je bilo prisutno 48 učenika iz 19 osnovnih škola i 28 učenika iz 10 srednjih škola. I ove godine je kao i prethodnih godina u organizaciji takmičenja partner Pedagoškom zavodu Mostar bila Škola engleskog jezika sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Tim od deset stručnjaka u oblasti engleskog jezika sa navedenog fakulteta je pripremio i realizovao sve aktivnosti vezano za samo takmičenje, za koje s pravom možemo reći da je organizovano vrlo profesionalno i bez stresa za sve učesnike, jer su iz učionica u kojima se odvijala provjera učeničkih postignuća izlazili sa osmjehom na licu.

Realizovano testiranje učeničkih postigniuća u srednjim školama HNK-a

26. 4. 2023. godine u srednjim škola Hercegovačko-neretvanskog kantona realizovano je testiranje učeničkih postignuća iz dva predmeta: Bosasnkog jezika i književnosti i Matematike. Testiranjem su bili obuhvaćeni učenici prvog razreda gimnazije (Bosanski jezik i književnost) i učenici drugog razreda gimnazije i drugog razreda tehničkih škola (Matematika).

Ključni ciljevi testiranja postignuća učenika prvog i drugog razreda srednjih škola iz navedenih predmeta su:

 • Ispitati i utvrditi nivo postignuća učenika u odnosu na nastavne sadržaje/ishode učenja definisane u NPP-u  za nastavne predmete: Bosasnki jezik i književnost (prvi razred) i Matemtika (drugi razred)
 • Planiranje, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa u narednoj školskoj godini, između ostalog zasnivati na rezultatima testiranja učeničkih postignuća, te definisanim koracima koji su zasnovani na jasnim, pouzdanim, relevantnim, tačnim informacijama, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, a samim tim i unapređenja učeničkih postignuća u svim segmentima.

Testiranje su realizovali eksterni testatori, koje je imenovao ili angažovao Pedagoški zavod Mostar uz podršku internih testatora koji su imenovani na nivou škola u kojima je realizovano testiranje. Sama organizacija i realizacija testiranja je protekla u skladu sa planiranim, tako da se zahvaljujemo direktorima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola na podršci prilikom realizacije testiranja, kao i drugim učesnicima koji su učestvovali u navedenom procesu, a između ostalih i mlađim kolegama, pripravnicima u Pedagoškom zavodu Mostar.

Uz podršku svih navedenih aktera Pedagoški zavod Mostar uspio je da realizuje još jednu veoma važnu aktivnost na putu podizanja nivoa kvaliteta u obrazovanju.

Kantonalno takmičenje iz informatike, 2023.

12. aprila 2023. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar te u saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta “Džemal Bijedić”u Mostaru održano je Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola HNK-a. Na takmičenju je učestvovalo šezdeset i dvoje takmičara iz deset srednjih škola i to dvadeset i dva učesnika su se takmičilo iz oblasti Osnove informatike, dvadeset I jedan učesnik iz oblasti Programiranje C++, te devetnaest takmičara iz oblasti Web programiranje HTML/CSS.

Takmičenje je proteklo bez ikakvih poteškoća i nedoumica, a učenici su na osnovu mjerenja dostignutog nivoa znanja, vještina i ličnih kompetencija ostvarili i uspjeh te se plasirali na određena mjesta u skladu sa kriterijima mjerenja.  

Kantonalno takmičenje iz fizike

1. aprila 2023. godine održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Domaćin ovogodišnjeg takmičena za učenike osnovnih škola bila je Osnovna škola “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” a za učenike srednjih škola Srednja škola Jablanica. Takmičenje je proteklo u pozitivnoj atmosferi i na zadovoljstvo svih učesnika takmičenje bila je korektno i profesionalan način realizovano. Učenici koji su postigni najbilje razultate i plasirali se na prva tri mjesta imaju priliku da učestvuju na Federalnom takmičenju iz fizike, koje će se održati 15. 4. 2023. godine na Prirodno.matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Kantonalno takmičenje iz turskog jezika

Takmičenje učenika osnovnih škola HNK-a iz turskog jezika održano je 11. 3. 2023. godine, dok je takmičenje učenika srednjih škola HNK-a održano 18. 3. 2023. godine. Navedena takmičenja su se organizovala u prostorijama Instituta Yunus Emre u Mostaru, a samu organizaciju i relizaciju pored Instituta Yunus Emre Mostar podržao je Pedagoški zavod Mostar. Na takmičenju učenika osnovnih škola HNK-a iz predmeta Turski jezik učestvovalo je 16 učenika sedmog razreda, 13 učenika osmog razreda i 16 učenika devetog razreda. Dakle, ukupno na tačmičenju je bilo 45 učenika iz  13 osnovnih škola HNK-a i 11 učenika prvog razreda, 14 učenika drugog razreda, 6 učenika trećeg razreda i 10 učenika četvrtog razreda. Dakle, na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 10 srednjih škola HNK-a.

Takmičenje je organizovano na izuzetno profesionalan način, tako da su svi učesnici takmičenja, koje se sastojalo od više segmenata proveli dan u koretnoj i fer takmičarskoj atmosferi.

Odaberite jezik »