Sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova

10. 3. 2022. godine u prostorijama KC „Kralj Fahd“ održan je sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u toku ove kalendarske godine. Kao prioritet izdvojena je izrada programa zasnovana na zajedničkoj jezgri NPP. U skladu sa tim ukazalo se na važnost obuke odgajatelja, stručnih saradnika i direktora koji će stečena znanja primjeniti u praksi i učestvovati u izradi dokumenta na kojemu počiva rad predškolskih ustanova. Isto tako je ukazano na važnost izrade pedagoške dokumentacije i evidencije kao slijedeći korak.

Budući da se u predškolskim ustanovama, a ponegdje i u školama, realizuju programi rada sa djecom godinu pred školu poznatije kao program „Mala škola“, konkretno to je rad sa djecom koji nisu uključena u redovno pohađanje predškolskih ustanova, to je dogovoreno da Pedagoški zavod pripremi preporuke za realizaciju navedenog programa.

I najzad, nakon predstavljanja pozitivnih iskustava sa održananog sastanka sa odgajateljima dogovoreno je da se tokom jedne pedagoške godine tri do četiri puta realizuju sastanci na temu razmjene iskustava u radu sa djecom kroz konkretne primjere iz prakse.