Seminar za profesore turskog jezika

12. 1. 2019. godine Institut Yunus Emre organizovao je u svojim prostorijama seminar za profesore turskog jezika.
Cilj seminara bio je stručno usavršavanje profesora radi dostizanja postavljenog standarda kvaliteta nastavnog procesa kao i realizacija regionalnog projekta „Moj izbor je turski jezik“.
Seminar je imao interaktivni karakter tako da su učesnici, njih 11 profesora i 13 studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija Odsjeka za turski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru imali priliku da aktivno učestvuju u radu seminara.
Predavači na seminaru su bili: prof. dr. Mehmet Emre Ҫelik, profesorica Ӧmriye Bayrak, profesorica Betül Göktaș i asistentica Selma Čusto.
U realizaciji ovog seminara učestvovao je Pedagoški zavod Mostar kao podrška što je u uvodnom obraćanju prisutnima kazala v. d. direktorice dr. sc. Enisa Gološ.

tps://www.pzm.ba/wp-content/uploads/2019/06/Aktiv-profesora-turskog-jezika.jpeg