Seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika

9. 1. 2019. godine u prostorijama Kulturnog Centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je jednodnevini seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika, nih 48,  koji realizuju nastavu u osnovnim i srednjim školama HNK-a. U prvom dijelu realizovana je interaktivna radionica na temu „Uloga lektire i njena važnost u nastavi književnosti u osnovnoj i srednjoj školi” s ciljem motivacije učenika za čas lektire. Navedenu temu su prezentovali kao primjer dobre prakse Amela Kozić, MA („Peva osnovna škola“ Konjic) i nastavnik Hilmo Selimotić (Osnovna škola „Mujaga Komadina“).

U drugom dijelu seminara predavanje na temu „Bosanska leksikografska praksa – novi rječnici bosanskoga jezika“ održao je dr. sc. Jasmin Hodžić (Institut za jezik, Sarajevo).

Organizator seminara bili si Pedagoški zavod Mostar i KC „Kralj Fahd“ Mostar.