Jednodnevni seminar za nastavnike i profesore razredne nastave

U orgnizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i izdavačke kuće „Bosanska knjiga“ realizovan je jednodnevni seminar na teme: „Planiranje nastavnog procesa zasnovano na ishodima učenja – kako definisati ishode učenja“ i „Restitucija“. Tokom seminara izdavačka knjiga „Bosanska knjiga“ je nastavnicima i profesorima predstavila neke od novih stručnih materijala, udžbenika i ideja koje će biti realizovane u narednom periodu.

Seminaru je prisustvovalo 26 nastavnika i profesora.
Seminar je održan u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar.
Voditelji seminara: mr.sc Meliha Spahić
Anesa Salihagić, prof
Eldina Dizdar, prof.