Seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika

11. 1. 2019. s početkom u 10:00 u prostorijama Kulturnog Centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je jednodnevini seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika, nih 42,  koji realizuju nastavu u osnovnim i srednjim školama HNK-a. U prvom dijelu realizovana je interaktivna radionica na temu „Komunkacija i komuniciranje kao jedan od krajnjih ishoda u nastavi engleskog jezika”. Navedenu temu su realizovale profesorice: Anela Omanović, prof. (IV osnovna škola ) i Ermina Kevelj, prof. ( Osnovna škola ,,Zalik” Mostar ). Nejra Mušić, prof. i Arnela Pandur, prof. (Druga gimnazija Mostar).

Ciljevi seminara su bili:

  • razmjena ideja, iskustava i mišljenja o problemima s kojima se profesori susreću u nastavi, te načinima i metodama rješavanja istih i poboljšavanja samog nastavnog procesa.
  • definisanje pojma „komunikacije u nastavi“ i isticanje značaja i uloge komuniciranja u nastavnom procesu;
  • identifikacija i analiziranje najčešćih problema koji se javljaju u procesu komunikacije u nastavi stranog jezika;
  • razgovor o strategijama i principima poboljšanja komunikacije u nastavi engleskog jezika;
  • promovisanje uspješne komunikacije kao krajnjeg ishoda u nastavi stranih jezika.

U ugodnoj i radnoj atmosferi pokazani su primjeri dobre prakse iz nastave.

U drugom dijelu predavanje je održao profesor sa Internacionalnog univerziteta Sarajevo (IUS) Elmedin Zubović, MA.

Organizatori seminari bili si Pedagoški zavod Mostar i KCKF Mostar.