Stručni aktivi stručnih saradnika HNK-a

9. i 10. januara 2019. godine održana su dva jednodnevna sastanka Stručnog aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Voditeljica aktiva je bila stručna savjetnica Edna Haznadarević. Na aktivima je ukupno prisustvovalo 34 stručna saradnika.  Jedna od tema sastanaka bila je analiza  užestručnih nadzora u osnovnim i srednjim školama  za 2018/19. godinu te potrebe koje su proizišle iz navedenih analiza. Nakon toga su analizirani indikatori za samoprocjenu i metodologija godišnjeg programa rada pedagoga. Drugi dio sastanaka činila je interaktivna radionica na temu stresa, njegovih simptoma i prevencije na ličnom i profesionalnom nivou. Cilj je bio prepoznati i pokrenuti razmišljanja o prevenciji stresa na radnom mjestu, planiranje aktivnosti na temu prevencije stresa te posebne tehnike za rad sa učenicima u učionicama kao i individualno, kroz savjetodavni rad. Učesnici radionica su zadatke rješavali  individualno i u grupama. Na osnovu urađenih primjera učesnici su dobili zadatak da urade replikacije radionice u svojim školama.