Seminar za nastavnikei profesore Bosanskog jezika i književnosti

Seminar za nastavnike i profesore iz predmeta Bosanski jezik i književnost, koji je održan 20.1. 2016.god. u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru , organizovali su zajedno Pedagoški zavod Mostar, Kulturni centar „Kralj Fahd“ Mostar i Bosanska lingvistička akademija Mostar. Tema jednodnevnog seminara u trajanju od 8:30-15:30 sati je glasila“ ISHODI UČENJA U NASTAVI BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI“. Odziv nastavnika i profesora je bio više nego zadovoljavajući.  Istom su prisustvovala 53 nastavnika i 29 profesora.

Prije početka samog seminara učesnicima su se obratili : direktorica Pedagoškog zavoda Mostar Sabaheta Bijedić, direktor Kulturnog centra „ Kralj Fahd“   i  mr.Nusret Omerika , stručni savjetnik za bosanski jeziki književnost.

Seminar je vodila mr.sc. Alica Arnaut, certificirana trenerica i profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Svi učesnici  su na kraju dana dobili uvjerenje o prisustvu seminaru.

 Mostar, 25. 1. 2016.                                                                     Mr. Nusret Omerika