Sajam srednjih škola HNK-a

Treći sajam srednjih škola Grada Mostara održan je 19. i 20. novembra 2013. godine.

U okviru aktivnosti ovogodišnjeg Sajma treći dan je bio u znaku predstavljanja dvadeset i dvije srednje škole s područja Grada Mostara, a organiziran je u Kongresnoj dvorani zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Učenici srednjih škola izložili su i demonstrirali zanimanja za koja se školuju, projekte i vannastavne aktivnosti koje njihove škole realiziraju.

Posjetiteljima Sajma, učenicima osnovnih škola, njihovim roditelji i nastavnicima, osim pojedinačnih informativnih letaka škola,  podijeljen je i Informator, koji sadrži sve potrebne informacije o pojedinim srednjim školama koje treba da pomognu učenicima pri odabiru srednje škole i budućeg poziva.

            Četvrti dan Sajma protekao je u znaku svečane ceremonije koja je organizirana u Gradskoj vijećnici Grada Mostara.

Pedagoški zavod Mostar i ove kao i prethodnih godina bio je aktivno uključen u aktivnosti Sajma. Tako su predstavnici Zavoda u okviru Radne grupe za zajedničke aktivnosti pratili rad timova: od davanja smjernica za izradu portfolija, praćenja izrade portfolija na zadatu temu: Razglednica Grada Mostara, do nastanka izvještaja.

Uzeli su učešće i u pripremi  jednog dijela sadržaja brošure Turistička razglednica Grada Mostara, dakle stalnim praćenjem i posmatranjem direktno i indirektno bili su učesnici u implementaciji ovog projekta.

Za svečani dio Sajma, imali su zadatak da predstave kroz koje faze je prolazio svaki tim pri izradi portfolija.

Osim Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar, ovogodišnji Sajam kao i prethodna dva implementiran je u suradnji s direktorima srednjih škola, profesorima, učenicima, predstavnicima nevladinog sektora, a uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ureda u Mostaru.