Raspored stručnih aktiva 2014.

STRUČNI AKTIVI U JANUARU 2014. GODINE

I  PREDŠKOLSKE USTANOVE

Red.broj          Stručni aktiv          – učesniciDatum i vrijemeMjestoVoditelj
1. DIREKTORI/CE13.1.2014.10:00 satiSOS KINDERDORF MOSTARMr. Tajma Guzin

II OSNOVNE ŠKOLE

Red.brojStručni aktiv          – učesniciDatum i vrijemeMjestoVoditelji
1.DIREKTORI /CE14.1.2014.10:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR Prof. Sabaheta Bijedić 
2.PEDAGOZI14.1.2014.10:00 satiSOS KINDERDORF              MOSTAR Prof. Jasmina Ribić
3.BOSANSKI JEZIK14.1.2014.9:00 satiNARODNA BIBLIOTEKA              MOSTAR Mr. Nusret Omerika
  4.VJERONAUKA14.1.2014.9:00 satiKC „KRALJ FAHD“             MOSTAR Dr. Ahmed Husić
  5.LIKOVNA KULTURA 16.1.2014.      9:00 satiIV OSNOVNA ŠKOLA              MOSTAR Mr. Tajma Guzin
6.HEMIJA16.1.2014.9:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD              MOSTAR Dr. Amela Medar
7.BIOLOGIJA16.1.2014.11:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD              MOSTAR Dr. Amela Medar
8.HISTORIJA10.1.2014.9:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD    MOSTAR Prof. Aida Kovačević
9.GEOGRAFIJA13.1.2014.10:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD    MOSTAR   Miralem Marić
10.MUZIČKA KULTURA13.1.2014.10:00 satiIV OSNOVNA ŠKOLA                 MOSTARProf . Mubera Muminagić
  11.FIZIKA23.1.2014.9:00 satiKOLEDŽ UJEDINJENOG SVIJETA  MOSTARProf. Valentina Mindoljević
12.TEHNIČKI ODGOJ14.1.2014.10:00 satiOŠ“MUJAGA KOMADINA“ MOSTAR     Arnela Ljevo
13.STRANI JEZICI-FRANCUSKI JEZIK-ARAPSKI JEZIK-TURSKI JEZIKNJEMAČKI JEZIK17.1.2014.10:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD    MOSTARProf.Sabaheta BijedićProf. Emina Jusufbegović

III SREDNJE ŠKOLE

Red.brojStručni aktiv          – učesniciDatum i vrijemeMjestoVoditelji
1.DIREKTORI /CE15.1.2014.10:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR Prof. Sabaheta Bijedić Dr. Enisa Gološ
2.PEDAGOZI14.1.2014.10:00 satiSOS KINDERDORF              MOSTAR Prof. Jasmina Ribić
3.BOSANSKI JEZIK14.1.2014.11:00 satiNARODNA BIBLIOTEKA              MOSTAR Mr. Nusret Omerika
  4.VJERONAUKA14.1.2014.9:00 satiKC „KRALJ FAHD“             MOSTAR Dr. Ahmed Husić
  5.LIKOVNA KULTURA 16.1.2014.     11:00 satiIV OSNOVNA ŠKOLA              MOSTAR Mr. Tajma Guzin
6.HEMIJA9.1.2014.9:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD              MOSTAR Dr. Amela Medar
7.BIOLOGIJA9.1.2014.11:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD              MOSTAR Dr. Amela Medar
8.HISTORIJA10.1.2014.11:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD    MOSTAR Prof. Aida Kovačević
 9.FIZIKA23.1.2014.11:00 satiKOLEDŽ UJEDINJENOG SVIJETA  MOSTARProf. Valentina Mindoljević
10.STRANI JEZICI-FRANCUSKI JEZIK-ARAPSKI JEZIK-TURSKI JEZIKNJEMAČKI JEZIK17.1.2014.10:00 satiPEDAGOŠKI ZAVOD    MOSTARProf.Sabaheta BijedićProf. Emina Jusufbegović

 DIREKTORICA

Prof. Sabaheta Bijedić