Mala olimpijada predškolskih ustanova HNK-a

Pedagoški zavod Mostar i JU Dječiji vrtić Ciciban Mostar su u saradnji sa Odsjekom za sport Nastavničkog fakulteta UNMO i Sportskim savezom grada Mostara organizovali

Malu olimpijadu za djecu predškolske dobi u okviru obilježavanja Dječije nedjelje.

U ovom sportskom događaju su učestvovale sve predškolske ustanove HNK-a.

Svi učesnici su dobili zlatne medalje i pehare.