Kantonalno takmičenje iz hemije

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR

Kantonalno takmičenje iz hemije u kategoriji srednjih škola održano je 22. aprila, 2015. godine, u KC „Kralj Fahd“ sa početkom u 10,00 sati. Takmičenje se sastojalo iz dva dijela. Prvi dio takmičenja odnosio se na testiranje učeničkih postignuća, a drugi dio takmičenja činila je prezentacija istraživačkih projekata na temu “Voda”. Takmičenje je organizovano uz logističku podršku Asocijacije srednjoškolaca u BiH i KC “Kralj Fahd”.

ČLANOVI KANTONALNE KOMISIJE ZA TAKMIČENJE IZ HEMIJE U KATEGORIJI SREDNJIH ŠKOLA ODRŽANOM U Kulturnom centru „Kralj Fahd“  MOSTAR 22,aprila 2015. godine

R.br.Ime          PrezimeZvanjeUstanovaZaduženje
1.ĐulsaBajramovićprof.dr.Nastavnički fakultetpredsjednik
2.AmelaMedardr.sc.Pedagoški zavod Mostarčlan
3.FuadĆatovićprof.dr.Nastavnički fakultetčlan
4.AhmedHusićdr.sc.Pedagoški zavod Mostarčlan
5.NusretOmerikamr.sc.Pedagoški zavod Mostarčlan

Pored članova Kantonalne komisije doprinos takmičenju iz Hemije dali su članovi tima profesora/mentor koji su radili ispravke testova, te osoblje KC Kralj Fahd.

Ispravku testova i zbrajanje bodova radila je komisija u sastavu: Amira Džeko, Elma Bubalo, Amela Begović, Elma Ćorić-Kajtaz, Amela Redžić, Ismeta Domazet, Sanja Batinić i Abujazin Sirćo. Ispravljeni testovi i konačni rezultati  testiranja pod šiframa  dostavljeni su članovima kantonalne komisije.

Izvještaj  komisije o održanom kantonalnom takmičenju iz hemije „Hemija istraživanjem“ u kategoriji srednjih škola

Na takmičenje je prijavaljeno  10 srednjih škola  i   učenika koju su u timovima predstavljali škole iz kojih dolaze

PRIJAVA UČENIKA I OSTVARENI BROJ BODOVA NA KANTONALNOM KANTONALNOM TAKMIČENJU IZ HEMIJE U KATEGORIJI ISTRAŽIVAČKI RAD I PRAKTIČNI RAD (srednje  škole)

R.br.Ime  i prezimeTema radaPuni naziv školeAdresa škole, učenika (poštanski broj, grad, ulica)Ime I prezime mentoraBodovi istraživačkog rada 
1.Kenan NazdrajićVoda- Elektirčna provodljivost  vodeSrednja elektrotehnička škola MostarUl. Alekse Šantića br.10MostarAmira Džeko25
2.Faris ZukićVoda- Elektirčna provodljivost  vodeSrednja elektrotehnička škola MostarUl. Alekse Šantića br.10MostarAmira Džeko25
3.Huso HamzićVoda- Elektirčna provodljivost  vodeSrednja elektrotehnička škola MostarUl. Alekse Šantića br.10MostarAmira Džeko25
4.Jasmina MerdanVoda- Strateški resurs budućnostiSrednja tekstilna I poljoprivredna škola MostarSjeverni logor bb 88000 MostarAmela Redžić5
5.Almedina NuhićVoda- Strateški resurs budućnostiSrednja tekstilna I poljoprivredna škola MostarSjeverni logor bb 88000 MostarAmela Redžić 5
6.Fatima BalićVoda- Strateški resurs budućnostiSrednja tekstilna I poljoprivredna škola MostarSjeverni logor bb 88000 MostarAmela Redžić5
7.Adna MustafićAnaliza vode za pićeSrednja škola KonjicUl. Maršala Tita br 80.KonjicElma Bubalo25
8.Paša DžumhurAnaliza vode za pićeSrednja škola KonjicUl. Maršala Tita br 80.KonjicElma Bubalo25
9.Timur HadžizukićAnaliza vode za pićeSrednja škola KonjicUl. Maršala Tita br 80.KonjicElma Bubalo25
10.Jumna AlićVoda-otpadne vodeKarađoz-begova medresa MostarSjeverni logor 119 88000 MostarAmela Begović20
11.Anela ManjuraVoda-otpadne vodeKarađoz-begova medresa MostarSjeverni logor 119 88000 MostarAmela Begović20
12.Mersiha ZekotićVoda-otpadne vodeKarađoz-begova medresa MostarSjeverni logor 119 88000 MostarAmela Begović20
13.Ajdina AličićVoda-eliksir životaDruga gimnazija MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor MostarElma  Ćorić -Kajtaz20
14.Anela TiroVoda-eliksir životaDruga gimnazija MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor MostarElma  Ćorić- Kajtaz20
15.Ajla ŠemićVoda-eliksir životaDruga gimnazija MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor MostarElma  Ćorić -Kajtaz20
16.Lejla BeglerovićVoda –podzemne vodeSrednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola MostarKonak bb 88 000 MostarAmela Begović20
17.Mersiha KukuruzovićVoda –podzemne vodeSrednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola MostarKonak bb 88 000 MostarAmela Begović20
18.Senida DedićVoda –podzemne vodeSrednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola MostarKonak bb 88 000 MostarAmela Begović20   
19.Ajla FilanVoda za pićeSrednja medicinska škola MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor MostarIsmeta Domazet25
20.Anid GrizovićVoda za pićeSrednja medicinska škola MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor MostarIsmeta Domazet25
21.Larisa ĆurićVoda za pićeSrednja medicinska škola MostarUSRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logorIsmeta Domazet25
22.Harun PirićKontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu StocuSrednja škola StolacUlica Kneza Domagoja bb 88360 StolacAmela Redžić25
23.Amar TurajlićKontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu StocuSrednja škola StolacUlica Kneza Domagoja bb 88360 StolacAmela Redžić25
24.Armin BaljićKontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu StocuSrednja škola StolacUlica Kneza Domagoja bb 88360 StolacAmela Redžić25
25.Sabina VinkovićOdređivanje tvrdoće vodeGimnazija MostarŠpanski trg MostarSanja Batinić25
26.Amina OmerikaOdređivanje tvrdoće vodeGimnazija MostarŠpanski trg MostarSanja Batinić25
27.Omar OmeragićOdređivanje tvrdoće vodeGimnazija MostarŠpanski trg MostarSanja Batinić25
28.Majda HelbetVoda-ispitivanje kvaliteta vodeSrdnja škola JablanicaJablanicaAbujazin Sirćo20
29.Haris HindićVoda-ispitivanje kvaliteta vodeSrednja Škola JablanicaJablanicaAbujazin Sirćo20
30.Amina MešićVoda-ispitivanje kvaliteta vodeSrednja Škola JablanicaJablanicaAbujazin Sirćo20

KATEGORIJA TEST + ISTRAŽIVAČKI RAD (srednje škole)

R.br.ŠkolaOcjena testa(aritmetička sredina 3 učenika- max  bodova)Ocjena istraživačkog projekta                 (max 25 bodova)Kvalitet PPT prezentacije(max 10 bodova)Usmeni odgovori učenika na postavljena pitanja I kvalitet prezentiranja(max 10 bodova)Ukupno
1.Srednja elektrotehnička škola MostarKenan Nazdrajić19,5   17,5  25  10  10  62,5
Faris Zukić18 
Huso Hamzić15 
2.Srednja tekstilna I poljoprivredna škola MostarJasmina Merdan5,5  7,5www.maturski.org90% rada skinuto sa interneta pod istim naslovom5   3   3   18,5
Almedina Nuhić7,5
Fatima Balić9,5
3.Srednja škola KonjicAdna Mustafić22,5 21,17  25  10  10    66,17
Paša Džumhur21,5
Timur Hadžizukić19,5
4.Karađoz-begova medresa MostarJumna Alić31 22,33  20  7  7  56,33
Anela Manjura26,5
Mersiha Zekotić9,5
5. Druga gimnazija MostarAjdina Aličić1420,3   20  8  8  56,3
Anela Tiro23
Ajla Šemić24
6.Srednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola MostarLejla Beglerović26,5 25  20  7  7  59
Mersiha Kukuruzović23,5
Senida Dedić25
7.Srednja medicinska škola MostarAjla Filan11,5 11,5  25  9  9    54,5
Anid Grizović8,5
Larisa Ćurić14,5
8.Srednja škola StolacHarun Pirić15,5 11,5  25  10  10  56,5 
Amar Turajlić12,5
Armin Baljić6,5
9.Gimnazija MostarSabina Vinković13,5 13,66  25  7  7  52,66
Amina Omerika9,5
Omar Omeragić18
10.Srednja škola JablanicaMajda Helbet12,5 18,16  20  6  6  50,6
Haris Hindić15
Amina Mešić27
PRVO MJESTODRUGO MJESTOTREĆE MJESTO
Škola:Srednja škola KonjicMentor: Elma BubaloUčenici:Adna Mustafić              Paša Džumhur              Timur HadžizukićŠkola:Srednja elektrotehnička školaMentor: Amira DžekoUčenici:Kenan Nazdrajić              Faris Zukić              Huso Hamzić  Škola:Ekonomska i turističko-ugostiteljska škola MostarMentor: Amela BegovićUčenici:Lejla Beglerović              Mersiha Kukuruzović              Senida Dedić

Poredak škola na Kantonalnom takmičenju iz Hemije (srednje škole):

R.br.ŠkolaUkupan broj bodova
1.JU Srednja škola Konjic66,17
2.JU Srednja elektrotehnička škola Mostar62,5
3.JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar59
4.JU Srednja škola Stolac56,5
5.JU Druga gimnazija Mostar56,3
5.Karađoz-begova medresa Mostar56,3
6.JU Srednja medicinska škola Mostar54,5
7.JU Gimnazija Mostar52,66
8.JU Srednja škola Jablanica50,6
9.JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar18,5
 

Poredak učenika  na Kantonalnom takmičenju iz Hemije (srednje škole)

R.br.Ime i prezime učenikaŠkolaOstvareni broj bodova
 Jumna AlićKarađoz-begova medresa Mostar31
 Amina MešićJU Srednja škola Jablanica27
 Anela ManjuraKarađoz-begova medresa Mostar26,5
 Lejla BeglerovićJU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar26,5
 Senida DedićJU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar25
 Ajla ŠemićJU Druga gimnazija Mostar24
 Mersiha KukuruzovićJU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar23,5
 Anela TiroJU Druga gimnazija Mostar23
 Adna MustafićJU Srednja škola Konjic22,5
 Paša DžumhurJU Srednja škola Konjic21,5
 Timur HadžizukićJU Srednja škola Konjic19,5
 Kenan NazdrajićJU Srednja elektrotehnička škola Mostar19,5
 Faris ZukićJU Srednja elektrotehnička škola Mostar18
 Omar OmeragićJU Gimnazija Mostar18
 Harun PirićSrednja škola Stolac15,5
 Huso HamzićJU Srednja elektrotehnička škola Mostar15
 Haris HindićJU Srednja škola Jablanica15
 Larisa ĆurićJU Srednja medicinska škola Mostar14,5
 Ajdina AličićJU Druga gimnazija Mostar14
 Sabina VinkovićJU Gimnazija Mostar13,5
 Majda HelebetJU Srednja škola Jablanica12,5
 Amar TurajlićSrednja škola Stolac12,5
 Ajla FilanJU Srednja medicinska škola Mostar11,5
 Mersiha ZekotićKarađoz-begova medresa Mostar9,5
 Amina OmerikaJU Gimnazija Mostar9,5
 Fatima BalićJU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar9,5
 Anid GrizovićJU Srednja medicinska škola Mostar8,5
 Almedina NuhićJU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar7,5
 Armin BaljićSrednja škola Stolac6,5
 Jasmina MerdanJU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar5,5