Kantonalno takmičenje iz fizike osnovnih škola

Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola HNK-a održano je u subotu 27. 4. 2013. godine u Osnovnoj školi „Mujaga Komadina“ u Mostaru.

Učešće u takmičenju uzela su četrdeset dva učenika, a plasman na Federalno takmičenje ostvarili su slijedeći učenici:

Osmi razred

  1. Ena Bešo, Prva osnovna škola Stolac
  2. Adnan Mahinić, Osnovna škola „Vrapčići“ Mostar
  3. Samra Bajić, Druga osnovna škola Konjic

Deveti razred

  1. Jasmina Halilović, Druga osnovna škola Konjic
  2. Jusuf Delalić, Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica
  3. Sabina Buturović, Druga osnovna škola Konjic