Zaključci sa sastanaka stručnih aktiva – decembar 2020.

Pedagoški zavod Mostar je u toku mjeseca decembra 2020. godine realizovao sastanke stručnih aktiva nastavnika i profesora iz osnovnim i srednjim školama za nastavne predmete za koje Pedagoški zavod nema stručne savjetnike.

Budući da je Pedagoški zavod u decembru imao mogućnost organizovanja sastanaka istovremeno i putem linka (ZOOM) i u realnom svijetu (KC „Kralj Fahd“), to je nastavnicima i profesorima omogućeno da biraju na koji način žele da učestvuju u radu planiranog sastanka.
Odziv nastavnika i profesora je bio 90%.Mali broj nastavnika se odlučio za prisustvo u realnom svijetu, tako da je preovladao rad u virtualnom okruženju.
Na sastancima se razgovaralo o realizaciji nastavnog procesa, praćenju, procjenjivanju i ocjenjivanju napredovanja i postignuća učenika kao i vođenju pedagoške evidentiranje i dokumentovanje tokom septembra, oktobra i novembra školske 2020/21. godine.

Na osnovu diskusije kao i na osnovu pisane povratne informacije koju su Pedagoškom zavodu dostavili nastavnici i profesori doneseni su i zaključci.