Vikend škola

U organizaciji Kulturnog centra „Kralj Fahd“ počela je sa radom vikend škola za osnovce – od trećeg do osmog razreda. Navedeni oblik rada obuhvata časove iz arapskog jezika, matematike i engleskog jezika, a održava se subotom u trajanju od 50 minuta. Budući da je program vikend škole usklađen sa važećim NPP za osnovnu školu, to se na taj način potiče unapređenje kvaliteta nastavnog procesa. Vikend škola je još jedna od aktivnosti koju podržava Pedagoški zavod Mostar. Naime, aktivnostima Kulturnog centra „Kralj Fahd“ pomijeraju se granice kvaliteta nastavnog procesa prema postavljenom standardu kvaliteta.