Trening “Moje znanje – tvoje buduće zvanje” (Karijerna orijentacija)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta zajedno sa Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar uz podršku GIZ-a organizovalo je treninge za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u sklopu projekta „Moje znanje-tvoje buduće zvanje“. Trening se održao u hotelu „Bristol“ 4., 5. i 6. decembra. Program koji su učesnici prošli namijenjen je srednjoškolcima koji se mogu prijaviti za ulogu mentora i osnovcima koji će imati priliku da se prijave kao mentorisani kako bi se bliže upoznali sa određenim zanimanjem. Program je osmišljen kao podrška karijernoj orijentaciji u osnovnim i srednjim školama.

Trening je prošlo 48 učesnika iz osnovnih i srednjih škola HNK-a .

Konkretni ciljevi treninga su se odnosili na osposobljavanje učesnika da:

> bolje shvate koncept, cilj, zadatke vršnjačkog mentorskog programa koji će se implementirati u školama,

> dobiju tačne informacije u vezi sa implementacijom i praćenjem svake pojedine aktivnosti u okviru vršnjačkog mentorskog programa,

> razviju umijeća komuniciranja i timskog rada, ali i preuzimanja odgovornosti za određene aktivnosti,

> steknu umijeća koja će im omogućiti da primijene na terenu čitav niz aktivnosti, vježbi, interaktivnih metoda koje će se koristiti u daljim aktivnostima,

> steknu osnovno znanje koje je neophodno za razvoj i unapređenje vršnjačkog mentorskog programa.

Razvoj kompetencije za izbor zanimanja kod učenika na osnovu ličnog koncepta konačno je cilj i preduslov za uspješnu vezu svijeta obrazovanja i svijeta rada. Važno je naglasiti da će kroz ovaj program mentori na jednostavan način informisati i uspostaviti vezu sa resursima u zajednici ali i motivisati učenike kako bi izgradili pozitivne stavove o određenim zanimanjima. U isto vrijeme, ovaj trening je stvorio jasnu sliku o postupku mentorisanja i ulozi mentora.