Tematski roditeljski sastanak “Gdje nakon završene osnovne škole”

U četvrtak, 6.12.2018. godine u vremenu od 18:00 do 20:00 sati u velikoj Sali u Doma hercega Stjepana Kosače održan je tematski roditeljski sastanak ”Gdje nakon osnovne škole”, za sve roditelje učenika završnog razreda osnovnih škola s područja Grada Mostara.

Tematski roditeljski sastanak realizovali su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar, Grad Mostar, Asocijacija poduzetnika Hercegovine (APH) i osnovne škole uz podršku GIZ-a – Njemačkog društva za međunarodnu saradnju.

Cilj organizacije tematskog roditeljskog sastanka bio je informisanje roditelja o mogućnostima koje sa sobom nose stručna i tehnička zanimanja, ali i o stanju na tržištu rada. Istovremeno se ukazalo na važnost mentorskog programa „Moje znanje – Tvoje buduće zvanje“, kao alata koji služi u svrhu karijerne orijentacije i koji ima za cilj da pomogne učenicima prilikom odabira budućeg zanimanja.

Na roditeljskom sastanku prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i spotra Rašid Hadžović kao i drugi predstavnici Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, predstavnica Pedagoškog zavoda, predstavnici privrednog/gospodarskog sektora (IT i elektro, metal, poljoprivreda, turizam, građevinarstvo/graditeljstvo) koji su govorili o situaciji na tržištu i zanimanjima potrebnim u bosansko-hercegovačkim kompanijama, a posebno hercegovačkim kompanijama. Takođe je predstavljen vršnjački mentorski program “Moje znanje -Tvoje buduće zvanje”.

Ovakav oblik sastanka – tematski roditeljski sastanak prvi put se organizira u Mostaru i Hercegovini.