Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz turskog jezika

Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa institutom Yunus Emre učestvovao je i ove godine u organizovanju takmičenja iz turskog jezika. Na takmičenju su bila prisutna 54 učenika iz osnovnih i srednjih škola HNK-a koji izučavaju turski jezik kao drugi strani jezika.

Takmičenje se sastojalo iz više segmenata, nakon čega su članovi komisija sumirali postignute rezultate učesnika takmičenja i izdvoji slijedeće učenika koji su postigli najbolje rezultate:

OSNOVNA ŠKOLA

VII razred

 1. Šejma Potur, Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”, Mostar
 2. Džejla Lapo, Osnovna škola Čelebići
 3. Amila Tulić, Osnovna škola Gnojnice

VIII razred

 1. Šejma Šabanagić, Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”, Mostar
 2. Rejhana Pobrić, Osnovna škola Gnojnice
 3. Lejla Hodžić, Osnovna škola Seonica

IX razred

 1. Adna Prevljak, Prva osnovna škola Konjic
 2. Amina Špago, Osnovna škola Vrapčići
 3. Aida Crnalić, Osnovna škola Gnojnice

SREDNJA ŠKOLA

I razred

 1. Lejla Drkić, Srednja škola KOnjic
 2. Džejna Gostevčić, Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
 3. Nejla Crnalić, Srednaj građevinska škola

II razred

 1. Hana Jelovac, Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić”, Mostar
 2. Ibrahim Ali Šoljić, Srednja škola Konjic
 3. Nadija Nezirić, Srednja škola Jablanica

III razred

 1. Edina Macić, Srednja građevinska škola Mostar
 2. Lamija Dženetić,Srednja škola Konjic
 3. Harisa Terko,Druga gimnazija Mostar

IV razred

 1. Alma Jusufbegović, Srednja škola Konjic
 2. Nejra Zolj, Srednja medicinska škola Mostar
 3. Amina Husnić, Srednja elektrotehnička škola “Salih Salko Ćurić”, Mostar