Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz predmeta Vjeronauka

23. aprila u prostorijama  Karađoz-begove medrese u Mostaru održano je takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz predmeta Vjeronauka. Organizator ovogodišnjeg takmičenja su Pedagoški zavod Mostar i Muftijstvo mostarsko. Učešće na takmičenju uzeli su učenici osmih i devetih razreda kao i učenici prvog razreda srednje škole.

Pored takmičarskog dijela u kojemu su učenici imali priliku da pokažu nivo usvojenog znanja i realizovane ishode učenja iz predmeta Vjeronauka, ovakav oblik okupljanja predstavlja i druženje učenika.

Najbolje rezultate ostvarili su učenici:

Osnovne škole

VIII razred

  1. Samra Karadža, JU Osnovna škola ”Zalik” Mostar
  2. Lejla Hodžić, JU Osnovna škola ”Seonica” Konjic
  3. Selman Krhan, JU Osnovna škola ”Gnojnice” Mostar

IX razred

  1. Anel Zekić, JU Osnovna škola “Vrapčići” Mostar
  2. Hamza Hodžić, JU Osnovna škola ”Zalik” Mostar
  3. Sedina Graho, JU Osnovna škola ”Parsovići” Konjic

Srednje škole

I razred

  1. Nizama Šuta, JU Druga gimnazija Mostar
  2. Ajla Kurtović, JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar
  3. Dželila Arnaut, JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Nakon proglašenja najuspješnijih takmičara, uručene su im prigodne nagrade i diplome.