Studijska posjeta Francuskoj

U mjesecu novembru od 7. do 11. 2022. organizovana je studijska posjeta  delegacije Hercegovačko-neretvanskog kantona Francuskoj u okviru regionalnog projekta  FSPI “Povratak francuskog jezika u obrazovne sisteme zemalja Zapadnog Balkana”. Projekat će se realizovati kroz tri faze, a pored institucionalne mobilnosti koja je bila predmet ove zvanične posjete, posebno mjesto pripada saradnji – mobilnosti učenika srednjih škola, u ovom slučaju učenika Druge gimnazije u Mostaru i učenika srednje škole Antoine de Saint Exupéry u gradu Terrasson-Lavilledieu (Dordogne). Predstavnici institucija su važni za kvalitetnu realizaciji projekta kao podrška mobilnosti učenika.

U cilju kvalitetnije realizacije projekta, delegacija iz Hercegovačko-neretvanskog kantona posjetom je imala priliku da sazna nešto više o prostoru i ljudima tog dijela Francuske (Terrasson).

Međutim,  akcenat je stavljen na učenike navedenih škola  i način saradnje. U nastavku realizacije projekta slijedi posjeta delegacije iz Francuske – Terrasson, a potom i ono što je predmet projekta – odlazak bosanskohercegovačkih gimnazijalaca u Francusku početkom mjeseca maja 2023. godine i dolazak francuskih gimnazijalaca u Mostar na jesen 2023.

Do realizacije ideje došlo je uz podržku Francka Simaera, atašea za francuski jezik pri Ambasadi francuske u BiH koji je predvodio delegaciju i Jasmine Zvonić, voditeljice ogranka Instituta francuskog kulturnog centra u Mostaru.

Tokom same posjete, delegacija iz Hercegovačko-neretvanskog kantona imala je priliku da se susretne i bliže upozna sa gđom. Françoise Correia, direktoricom škole, profesorima koji će učestvovati u razmjeni, gđom. Charlotte MILLIARD, državnom inspektoricom za obrazovanje te predstavnicima roditelja u gimnaziji u Terrassonu. Interesantno je istaći da su organizovani i sami susreti sa učenicima koji će učestvovati u razmjeni. Isto tako je važno istaći da je podršu ovom obliku saradnje pružio i gradonačelnik Terrasson-Lavilledieua, a da je posjeta obilježena i upoznavanjem sa samim gradom Terrasson kroz obilazak i upoznavanje sa njegovom kulturnom i historijskom baštinom te posjetom fabrici DELMON Group koja se bavi proizvodnjom gumenih ležajeva i dijelova za automobilsku i avionsku industriju. Posjetom samoj fabrici osjetila se želja da se ideja o saradnji među školama podrži i održi u budućnosti.