Stručno usavršavanje profesora Srednje škole Konjic

13. januara  2022. godine u Srednjoj školi Konjic održano je predavanje za profesore na temu „Inkluzija i inkluzivni pristup u učenju i podučavanju“.

Cilj predavanja bio je stjecanje određenog znanja i izgradnja kompetencija odgojno-obrazovnih zaposlenika u okviru stručnog usavršavanja na teme iz oblasti inkluzije, od kodeksa izražavanja, preko aktuelne problematike u obrazovanju djece i mladih sa teškoćama, pripremljenosti profesora za rad sa mladima sa teškoćama, oblika rada do smjernica i savjeta te prilagođavanja gradiva za učenike s poteškoćama u razvoju.

Tokom realizacije predavanja i nakon predavanja učesnici su se uključivali iznoseći probleme s kojima se suočavaju konkretno u radu. Osim toga, razgovaralo se i o daljoj saradnji i podršci.

Na obuci je bilo prisutno 26 profesora, a predavanje su realizovali: mr. sc. Mirna Mezit, Matea Pehar MA spec. edukator i rehabilitator i Salem Čamdžić MA spec. edukator i rehabilitator.