Stručni aktiv nastavnika i profesora historije

U Pedagoškom zavodu Mostar,  19.01. 2018.  stručna savjetnica za historiju Aida Kovačević, prof., održala je sastanke Stručnog aktiva nastavnika historije i Stručnog aktiva profesora historije na kojima je prisustvovalo 39 nastavnika i profesora. Nastavnicima su prezentirani  rezultati analize nastave historije u osnovnim školama, provedene u periodu od marta do oktobra  2017. godine.  Prethodna analiza napravljena  je u okviru projekta „Historija za budućnost kroz obrazovanje ka pomirenju“ 2011. godine, za potrebe rada Odbora za reformu nastave historije. Nakon završetka projekta, dokumenti koje je izradio Odbor (Ishodi učenja za historiju od 6. do 9. razreda, Mapa ulaznih i izlaznih standarda učeničkih postignuća i Preporuke nadležnim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima u Bosni i Hercegovini) službeno su  predati obrazovnim vlastima Bosne i Hercegovine  2014. Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje nastavila je rad na Ishodima učenja i 2016. objavljen je  dokument Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za historiju definirana  na ishodima učenja Cilj analize nastave historije bio je da se utvrdi trenutno stanje i definiraju potrebe nastavnika.  Za potrebe istraživanja obavljena su 24 užestručna uvida u rad  nastavnika historije, koji rade u  14 osnovnih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona,  te pregledana odgovarajuća dokumentacija. Analizirano je sedam oblasti  rada  nastavnika definiranih  Standardima zanimanja i  utvrđeno  je da nastavnici imaju  brojne poteškoće  u svim   područjima rada. Definirane su potrebe nastavnika da bi ostvarili  osnovne  standarde:Okvirni nastavni plan i program potrebno je razviti u skladu sa zahtjevima reforme, na način koji osigurava horizontalnu i vertikalnu prohodnost u obrazovanju,Pedagošku dokumentaciju  treba  uskladiti  sa  zahtjevima Standrda,Nastavnicima je potrebana sistemska podrška, „Katalog obuke“ koji će im omogućiti  profesionalni  razvoj u različitim područjima  rada, Udžbenici  historije trebaju biti opremljeni različitim vrstama didaktički oblikovanih izvora na način koji omogućava multiperspektivan pristup učenju,Nastavnici trebaju imati jednake uslove za rad,  kabinete opremljene savremenim didaktičkim sredstvima,   dostupne  različite  izvore  znanja koje mogu ponuditi učenicima ( historijske karte, dokumentarne filmove,  hronike , ljetopisi, monografije…),Inicijalno obrazovanje nastavnika, na fakultetima treba uskladiti sa zahtjevima savremene nastave historije i standardima što je navedeno i u Preporukama Odbora.