Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova

Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova je održan 16.1.2018.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Na aktivu je predstavljen Pravilnik o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i đačkom domu (Službene novine HNK-a, Broj 10, 2017.). Dogovorene su dalje aktivnosti vezane za legislativu predškolskog odgoja i obrazovanja. Stručni aktiv je pripremila i vodila stručna savjetnica mr. Tajma Guzin.