Seminari i sastanci stručnih aktiva

Tokom mjeseca januara 2023. realizovani su seminari i sastanci stručnih aktiva. Seminari su realizovani u organizaciji Pedagoškog zavoda iz biologije i hemije za osnovne i srednje škole na temu: Povezanost ishoda učenja i vrednovanje – izrada nizova zadataka objektivnog tipa i Matrice koleracije – međupredmetne veze, dok je seminar za bibliotekare organizovan u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar  i uz angažman vanjskog saradnika  dr. sc. Enesa Kujundžića koji je izložio rad na temu: Dopunska lektira u školskoj biblioteci: inoviran pristup razvoju kolekcija i servisa. Pored toga, Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, govorio je na temu: Organizacija i rad školskih bibliotekara.

Aktiv nastavnika petog razreda održao je sastanak stručnog aktiva i razgovarao o rezultatima internog testiranja iz matematike koje je realizovano u decembru u okviri plana aktivnosti nakon dobivenih rezultata eksternog testiranja učenika četvrtog razreda u školskoj 2021/22. godini. Potom su razgovarali i dogovorili aktivnosti za realizaciju testiranja učeničkih postignuća (5. razred) iz matematika u školskoj 2022/23. godini.

Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola održan je uz prisustvo direktora oba aktiva. Teme sastanka su bile aktuelne i izuzetno važne za postignute rezultate eksternih testiranja iz tri predmeta (Matematika, Bosanski jezik i književnost i Hemija) i četiri razreda osnovne škole (četvrti razred, sedmi razred, osmi razred i deveti razred). O aktivnostima na nivou škole nakon dobivenih rezultata govorile su: Azra Šoše, direktorica Osnovne škole “Bijelo Polje” Potoci i Edna Isić Balić, direktorica VI osnovne škole Mostar, dok je na temu povezivanja obrazovanja i tržišta rada s ciljem predstavljanja faza u izradi elaborata za dobivanje validnih rezultata govorila Enisa Karkelja, direktorica Srednje škole Konjic te uopće o važnosti upisne politike kod odabira zanimanja za upis učenika u srednju školu govorio je Jasmin Drljević, direktor  Srednje škole “Salih Salko Ćurić” Mostar.