Seminar za profesore teoloških predmeta

9. januara 2019. u prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru održan je jednodnevni seminar za profesore teoloških predmeta. Tema seminara bila je „Standardi nastavničke profesije – Modul I i II“ a realizovao ju je dr. sc. Ahmed Husić, stručni savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Mostar.