Seminar za profesore arapskog jezika

Pedagoški zavod Mostar podržao je inicijativu Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u organiziranju seminara za profesore arapskog jezika, pa je uvažavajući napore Centra seminaru prisustvovao stručni savjetnik dr. sc. Ahmed Husić, a v. d. direktora dr. sc. Enisa Gološ je uvodnim obraćanjem prisutnima otvorila seminar. Tokom jednodnevnog seminara održanog 20. januara 2018. godine realizovane su tri teme. Prvi predavač bila je dr. Mejra Softić, a tema njenog izlaganja bila je „Važnost podučavanja konverzacije u nastavi arapskog jezika i poboljšanja konverzacijskih vještina kod polaznika kursne nastave“, „Problematika u nastavi arapskog jezika u medresama u Bosni i Hercegovini – rješenja i sugestije“ tema je drugog predavanja dr. Hamdy Hasana, dok je treći predavač bila Adisa Imamović, profesor i koautor udžbenika arapskog jezika „Tawasul“ a predavala je na temu: Upotreba inovativnih sadržaja (igara) u izvođenju nastave arapskog jezika“.