Seminar za nastavnike/profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja

8. januara 2019. godine Sportski savez Grada Mostara u saradnji Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo organizovao je jednodnevni seminar za nastavnike i profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostar.
Tokom seminara, na kojemu je bilo prisutno 38 nastavnika/profesora iz škola koje prati Pedagoški zavod, realizovane su slijedeće teme:
– PRIMJENA KINEZITERAPIJE U NASTAVI TZK-a
– REALIZACIJA OSNOVNIH GIMNASTIČKIH ELEMENATA U NASTAVI TZK-a
– PREVENCIJA I OTKLANJANJE TJELESNIH DEFORMITETA KROZ UPOTREBU PLIVAČKIH AKTIVNOSTI.
Na samom početku seminara, između ostalih, prisutnima se obratila i v. d. direktorice Pedagoškog zavoda dr. sc. Enisa Gološ istakavši važnost predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj kao i važnost nastavnika i profesora koji ulažu dodatni napor na putu zdravog duha u zdravom tijelu.