Seminar za nastavnike i profesore TZO/K

Sportski savez Grada Mostara u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo, te uz preporuku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je  organizovao  Peti seminar pod nazivom „Stručno usavršavanje pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja/kulture“.  Seminar je  održan u hotelu Mostar u četvrtak, 11.01.2018.g. Učešće na seminaru su uzeli nastavnici/profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja/kulture sa područja HNK/Ž. Partner ovogodišnjeg Seminara bila je Japanska agencija za međunarodnu suradnju – JICA. Predavači na seminaru su bili: doc.dr. Amela Medar iz Pedagoškog zavoda i  mr. Andreja Pehar iz Zavoda za školstvo Mostar, nastavnici dr. Žarko Bilić sa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i doc. dr. Rijad Novaković sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.