Seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika

Nastavnici i profesori engleskog jezika prisustvovali su seminaru koji je održan 17. januara 2018. godine u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru. Organizatori ovogodišnjeg seminara bili su Kulturni centar „Kralj Fahd“ i Pedagoški zavod Mostar.

Na seminaru su realizirane različiti oblici i različite teme. U prvom dijelu seminara izlaganje su imali gosti profesori Gretchen Eick i Michel Poage na temu „Kreativnost u podučavanju i učenju engleskog jezika“ i „Analiza književnog djela na engleskom jeziku“. Potom je slijedilo predavanje profesorice sa Fakulteta „Džemal Bijedić“ Univerziteta Mostar na temu Aide Džiho-Šator na temu „Uloga samousavršavanja i cjeloživotnog učenja nastavnika engleskog jezika u izvođenju nastavnog procesa“.

U drugom dijelu seminara predavanje je držao gosp. Adam Thomas BA na temu „ Razgovorne vježbe u nastavi engleskog jezika“. Cilj navedenog predavanja bio je predstavljanje novog pristupa u upotrebi govornih vježbi. Na seminaru je bilo prisutno 65 nastavnika i profesora.